Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
 [ROTATE] / [ROTATE DISP.] (pagriezt attēlu /
 pagriezta attēla apskate)
Šajā režīmā jūs varat automātiski vertikālā stāvoklī noskatīties attēlus, kuri ir ierakstīti, turot 
fotoaparātu vertikāli, vai manuāli pagriezt attēlus par 90°. 
Pagriezt attēlu (attēla manuālā pagriešana) 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [ROTATE] iespēju. 
 
 1  .
 
•  Ja [ROTATE DISP.] iespēja ir iestatīta [OFF] režīmā, attēla pagriešanas 
[ROTATE] iespēja tiek atcelta. 
 
 
 
 
 
 
 2 .
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos attēlu, un pēc tam  
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Kustīgus attēlus un aizsargātus attēlus nevar pagriezt. 
 
 
 
 3 .
 
 taustiņu, lai izvēlētos virzienu, kurā  
Piespiediet 
pagriezt attēlu, un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
attēls tiek pagriezts pulksteņrādītāja kustības virzienā par 90°
 
attēls tiek pagriezts pretēji pulksteņrādītāja kustības  
virzienam par 90° 
 
 4  
 to r
.
Press [
]
eturn to the menu screen
 
Piespiediet 
, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
Pagriezt attēlu (attēla automātiskā pagriešana un parādīšanas ekrānā) 
 1  
 
 
Select [ROTATE DISP.] on the [PLAYBACK] mode
 2  
U/SET]. 
Press 
to select [ON] and then press [MEN
• 
he pictures are displayed without being rotated when you 
T
select 
[OFF]. 
efer to 
P42 
for information about how to play back pic
• 
R
tures. 
 3  
Press [MENU/SET] to close the menu. 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [ROTATE 
DISP.] iespēju. 
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [ON], un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Izvēloties [ON] iespēju, attēli tiek parādīti ekrānā nepagriezti. 
•  Papildu informāciju par attēlu noskatīšanos skatīt 42. lpp. 
  
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
 
         Piezīmes 
•  Noskatoties attēlus datorā, tie netiek parādīti pagrieztā virzienā, ja vien operētājsistēma vai 
programmatūra nav savietojamas ar Exif. Exif ir nekustīgu attēlu failu formāts, kas ļauj pievienot 
ierakstīšanas informāciju utt. To ir izveidojusi Japānas Elektronikas un informācijas tehnoloģiju 
industrijas asociācija jeb JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association
). 
•  Attēlus, kas ir ierakstīti ar citu ierīci, iespējams, nevarēs pagriezt. 
 
VQT1T39  
107