Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
 [FAVORITE] (iecienītākie attēli) 
Ja attēliem ir pievienota turpmāk norādītā zīme, un tie ir iestatīti kā iecienītākie, jūs varat veikt šādas darbības: 
•  noskatīties tikai tos attēlus, kas ir iestatīti kā iecienītākie ([FAVORITE PLAY]); 
•  noskatīties tikai iecienītākos attēlus slīdrādes veidā; 
•  dzēst visus attēlus, kas nav iestatīti kā iecienītākie ([ALL DELETE EXCEPT 
]). 
 
 
 
 
 1  
 
 
Select [FAVORITE] on the [PLAYBACK] mode menu
 
 2  
N] and then press [MENU/SET]. 
 
Press 
to select [O
• 
ou cannot set pictures as favourites if [FAVORITE] is set to 
FF]. Also [
Ü] will not appear when [FAVORITE] is set to [OFF
ven if it was previou
 set to [ON]. 
Y
[O
e
sly
 3   
Press [MENU/SET] to close the menu. 
 
 4  
 
 the picture and then press 
4. 
 
Press 
2/to select
• 
epeat the above procedure. 
n,
  R
• 
 
4 is pressed agai  the favourite setting is cancelled. 
If
■ Visu [FAVORITE] iestatījumu atcelšana
1. 
Veicot 2. solī aprakstītās darbības, izvēlieties [CANCEL] (atcelt) iespēju un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
2. 
Piespiediet [...] taustiņu, lai izvēlētos [YES], un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
3. 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
• 
Ja vismaz viens attēls nav iestatīts kā iecienītākais, [CANCEL] iespēju nevar izvēlēties. 
 
        Piezīmes 
•  Kā iecienītākos attēlus jūs varat iestatīt līdz 999 attēliem. 
•  [ALL DELETE EXCEP
        ] (45. lpp.) iespēja ir noderīga, lai kartē atstātu tikai tos attēlus, kurus 
vēlaties pasūtīt fotodarbnīcā. 
•  Attēlus, kas ir ierakstīti ar citu ierīci, var nebūt iespējams iestatīt kā iecienītākos. 
•  Izmantojot PHOTOfunSTUDIO-viewer- programmatūru, kas ir atrodama komplektā iekļautajā 
kompaktdiskā, jūs varat veikt iecienītāko attēlu iestatīšanu, kā arī iestatījumu pārbaudi un atcelšanu.
 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [FAVORITE] 
iespēju. 
 
Piespiediet 
 un izvēlieties [ON], pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
•  Ja [FAVORITE] iespēja ir iestatīta [OFF] režīmā, attēlus nevar iestatīt kā 
iecienītākos. Bez tam, ja [FAVORITE] iespēja ir iestatīta [OFF] režīmā, 
ekrānā netiks attēlota 
 ikona pat tad, ja ir iestatīti iecienītākie attēli. 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 [
FAVORITE
](iecienītākie attēli) 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties attēlu, pēc tam 
piespiediet 
 taustiņu.  
•  Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības. 
•  Atkārtoti nospiežot   taustiņu, iecienītākie iestatījumi tiek atcelti. 
 
 [DPOF PRINT] (DPOF drukāšana (drukāšanas informācijas ierakstīšana atmiņas kartē)) 
Digitālās drukāšanas secības formāts jeb DPOF (Digital Print Order Format) ir sistēma, kas ļauj 
lietotājam izvēlēties drukājamos attēlus, attēla kopiju skaitu, un ierakstīšanas datuma uzdruku, ja tiek 
izmantots ar DPOF savietojams fotoprinteris, vai ja fotogrāfijas tiek izgatavotas fotodarbnīcā. Papildu 
informāciju jautājiet fotodarbnīcas pakalpojumu sniedzējam. 
Ja jūs vēlaties izmantot fotodarbnīcas pakalpojumus, lai izdrukātu iebūvētajā atmiņā saglabātos attēlus, 
iekopējiet tos atmiņas kartē (111. lpp.) un pēc tam iestatiet DPOF iespēju. 
 1  .
 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [DPOF PRINT] iespēju.
 
 
108 
VQT1T39