Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
 
 2  .
 
  
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos 
[SINGLE] vai [MULTI], un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
 
[SINGLE] 
(viens attēls) 
[MULTI]  
 3  .
 
 
Izvēlieties attēlu un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
(vairāki attēli) 
 
 
Piespiediet 
lai izvēlētos attēlu
 
Piespiediet 
, lai 
izvēlētos attēlu. 
  
 4  .
 
Piespiediet 
taustiņu, lai iestatītu izdruku skaitu, un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET], lai iestatītu. 
•  Ja ir izvēlēts [MULTI], atkārtojiet 3. un 4. solī aprakstītās darbības katram attēlam. 
(Vienus un tos pašus iestatījumus nevar izmantot vairākiem attēliem.) 
  
 5  
.
    Piespiediet 
  
 , lai atgrieztos izvēlnes ekrānā.
 
                • Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
■ [DPOF PRINT] iestatījumu atcelšana
1. 
Veicot 2. solī aprakstītās darbības izvēlieties [CANCEL] iespēju, un pēc tam piespiediet [MENU/SET] 
taustiņu. 
2. 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [YES], un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
3. 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
• 
Ja drukāšanai ar DPOF iestatījumu nav iestatīts vismaz viens attēls, [CANCEL] iespēju nevar   
   izvēlēties. 
■ Datuma uzdrukāšana 
Pēc tam, kad esat iestatījis izdruku skaitu, iestatiet/atceliet ierakstīšanas datuma drukāšanu, nospiežot 
[DISPLAY] taustiņu. 
•  Ja jūs pasūtāt digitālos attēlus fotodarbnīcā, noteikti norādiet, ka fotogrāfijām ir jāuzdrukā arī datums, ja 
nepieciešams, 
•  Atkarībā no fotodarbnīcas vai printera, datumu, iespējams, nevarēs uzdrukāt, pat ja ir iestatīta datuma 
uzdrukāšanas iespēja. Papildu informāciju jautājiet fotodarbnīcā vai skatiet printera lietošanas pamācību. 
•  Attēliem, kam ir pievienots teksts, datumu nevar uzdrukāt. 
•  Ja attēliem, kam ir iestatīta datuma uzdrukāšanas iespēja, tiek iestatīta arī [TEXT STAMP] iespēja, datuma 
uzdrukāšanas iestatījumi tiek atcelti. 
 
  Piezīme 
•  Izdruku skaitu var iestatīt no 0 līdz 999. 
•  Izmantojot printeri, kas atbalsta PictBridge, priekšroka var būt printera datuma uzdrukāšanas iestatījumam, 
tāpēc pirms tam pārbaudiet printera iestatījumus. 
•  Ar citu ierīci veiktos DPOF iestatījumus var nebūt iespējams izmantot. Atceliet visus iestatījumus un 
veiciet jaunus iestatījumus. 
•  Ja fails neatbilst DCF standartiem, DPOF drukāšanas iespēju nevar iestatīt. 
 
VQT1T39  
109