Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
 [POTECT] (aizsardzība pret nejaušu attēla izdzēšanu) 
Jūs varat iestatīt aizsardzību attēliem, kurus nevēlaties nejauši izdzēst. 
 
 
 1   
Select [PROTEC 
 
 2  
 
 
Press 
3/to select [SINGLE] or [MULTI] and then
ress [MENU/SET].
p
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [PROTECT] 
iespēju. 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos [SINGLE] vai [MULTI], 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
[SINGLE]  
[MULTI] 
(vairāki attēli) 
 3  .
 
Izvēlieties attēlu un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
(viens attēls) 
 
Ja izvēlaties [MULTI] iespēju 
•  Atkārtojiet šīs darbības ar katru attēlu. 
  
•  Vēlreiz nospiežot [MENU/SET] taustiņu, 
iestatījumi tiek atcelti. 
 
Piespiediet 
lai izvēlētos attēlu
 
Piespiediet 
lai izvēlētos attēlu. 
 
 
 4  
 to 
.
 
Press [
]
return to the menu screen  
 
■ [PROTECT] iestatījumu atcelšana 
Piespiediet 
, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
• Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
1. 
Veicot 2. solī aprakstītās darbības, izvēlieties [CANCEL] iespēju, un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
2. 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [YES], un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
3. 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
• 
Ja attēla aizsardzības atcelšanas laikā tiek piespiests [MENU/SET] taustiņš, atcelšanas darbība  
   netiek pabeigta. 
        Piezīmes 
•  Citās ierīcēs attēla aizsardzības iestatījumi var nedarboties. 
•  Ja iebūvētā atmiņa vai atmiņas karte tiek formatēta, tiek dzēsti arī iebūvētajā atmiņā vai atmiņas 
kartē saglabātie attēli, kas ir aizsargāti pret izdzēšanu.  
•  Attēlus, kas ir ierakstīti SD atmiņas kartē vai SDHC atmiņas kartē, nevar izdzēst, kamēr kartes 
ierakstu aizsardzības slēdzis atrodas [LOCK] stāvoklī, pat, ja attēliem nav iestatīta aizsardzība pret 
izdzēšanu. 
 
110 
VQT1T39