Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
 [AUDIO DUB.] (skaņas pievienošana ierakstītajiem attēliem) 
Pēc attēla nofotografēšanas jūs varat tiem pievienot skaņu. 
 1  .
 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [AUDIO DUB.] iespēju. 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos attēlu, un pēc
 
 
 2  .
 
tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai sāktu skaņas  
ierakstīšanu. 
•  Ja izvēlētajam attēlam skaņa jau ir ierakstīta, ekrānā parādās  
•  paziņojums [OVERWRITE AUDIO DATA?] (Vai pārrakstīt  
•  skaņas informāciju?). Piespiediet [...] taustiņu, lai izvēlētos [YES], un  
pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai sāktu skaņas ierakstīšanu. 
(Oriģinālā skaņa tiek pārrakstīta.) 
•  Skaņa tiek ierakstīta ar fotokamerā iebūvēto mikrofonu. 
 
 
 
•  Piespiežot 
 taustiņu, skaņas ierakstīšana tiek atcelta. 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai pārtrauktu ierakstīšanu. 
 3  .
 
•  Pat, ja [MENU/SET] taustiņš netiek piespiests, skaņas ierakstīšana  
tiek pārtraukta aptuveni pēc 10 sekundēm. 
 
 
 
 
 4  .
 
, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
Piespiediet 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
 
         Piezīmes 
•  Attēliem, kuri ir ierakstīti ar citu ierīci, skaņas pievienošanas funkcija var nedarboties pareizi. 
 [COPY] (attēla informācijas kopēšana) 
Izmantojiet šo iespēju, lai kopētu ierakstītos attēlus no iebūvētās atmiņas kartē vai no kartes iebūvētajā 
atmiņā. 
 1  .
 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp.) izvēlieties [COPY] 
iespēju.  
 
 2  .
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos kopēšanas vietu, un 
pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
visi attēli vienlaicīgi tiek kopēti no iebūvētās atmiņas kartē. 
→ Skatīt 4. soli. 
 
attēli pa vienam tiek kopēti no kartes iebūvētajā atmiņā. → 
Skatīt 3. soli. 
3  .
  
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos attēlu, un pēc tam piespiediet
     
                                                                                                           
[MENU/SET] taustiņu.
 
 
VQT1T39  
111