Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
 
 4  .
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [YES], un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Ja attēlu kopēšanas laikā no iebūvētās atmiņas kartē tiek 
piespiests [MENU/SET] taustiņš, kopēšana tiek pārtraukta, 
pirms tā ir pabeigta. 
•  Neizslēdziet fotoaparātu pirms nav beigusies kopēšana. 
5. Piespiediet 
, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā. 
 5  .
 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
• Ja kopējat attēlus no iebūvētās atmiņas kartē, tiek kopēti visi 
attēli, un ekrāns pēc tam automātiski tiek atiestatīts attēlu 
noskatīšanās režīmā. 
  
         Piezīmes 
•  Ja kopējat attēlus no iebūvētās atmiņas kartē, kurā nav pietiekama brīva vieta, attēli netiks nokopēti 
pilnībā. Tādēļ ir kopēšanai ir ieteicams izmantot atmiņas karti, kurā ir vairāk brīvas vietas nekā 
ierīces iebūvētajā atmiņā (aptuveni 50 MB). 
•  Izvēloties 
 iespēju un kopējot attēlu uz vietu, kurā jau ir attēls ar tādu pašu nosaukumu 
(mapes / faila numuru), kāds ir kopējamam attēlam, tiek izveidota jauna mape, un attēls tiek 
nokopēts. 
Izvēloties 
 iespēju un kopējot attēlu uz vietu, kurā jau ir attēls ar tādu pašu nosaukumu 
(mapes / faila numuru), kāds ir kopējamam attēlam, attēls netiek nokopēts. (132. lpp.)  
Attēlu kopēšana var aizņemt ilgāku laiku. 
Tiek nokopēti tikai tie attēli, kas ir ierakstīti ar Panasonic digitālo fotoaparātu (LUMIX). 
(Arī tad, ja attēli ir ierakstīti ar Panasonic digitālo fotoaparātu, iespējams, ka nevarēsiet tos nokopēt, 
ja attēli ir rediģēti personālajā datorā.) 
•  Oriģinālā attēla DPOF iestatījumi netiks nokopēti. Kad kopēšana ir pabeigta, iestatiet DPOF 
iestatījumus atkārtoti. 
 
 
  
  
 
 
 
 
     
  
112 
VQT1T39