Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm 
 
 
 
 
 2  .
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos [PC], un pēc tam 
USB MODE
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Ja [SETUP] izvēlnē [USB MODE] iespēja (29. lpp.) iepriekš ir 
iestatīta [PC] režīmā, fotoaparāts automātiski tiks pievienots datoram
 
PLEASE SELECT 
THE USB MODE
 
,
 
       PictBridge(PTP)
 
 
PC
 
neparādot [USB MODE] izvēles ekrānu. Šī iespēja ir parocīga, jo 
MENU
 
SELECT 
SET
 
iestatījumi nav jāveic katru reiz, kad pievienojat ierīci datoram. 
•  Ja fotoaparāts ir pievienots datoram, un [USB MODE] iespēja ir 
iestatīta [PictBridge(PTP)] režīmā, datora ekrānā var parādīties 
paziņojums. Izvēlieties [Cancel], lai aizvērtu ekrānu, un atvienojiet 
fotoaparātu no datora. Pēc tam atkārtoti iestatiet [USB MODE] 
iespēju [PC] režīmā. 
 3   
Double-click on [Removable Disk] in [My Computer]. 
hen using a M
• 
W
acintosh, the drive is displayed on the desktop. (“LUMIX”, “NO_NAME”
or “U itled” is displayed.) 
nt
 
 4   
Double-click [DCIM] folder. 
 5   
Using a drag-and-drop operation, move the pictures you want to
 
 
Divreiz noklikšķiniet uz [Removable Disk] iespējas [My Computer] mapē. 
•  Ja izmantojat Macintosh, uz darbvirsmas tiks parādīts draiveris. („LUMIX”, „NO_NAME” 
vai „Untitled”.) 
 
 
Divreiz noklikšķiniet uz [DCIM] mapes. 
 
Izmantojot vilkt un nomest darbību, pārvietojiet attēlus, kurus vēlaties ielādēt, vai 
mapes, kurās ir šie attēli, uz citu mapi datorā. 
• 
Informāciju no datora nevar ierakstīt fotoaparātā, izmantojot USB pieslēgkabeli.
 
■ Droša USB pieslēgkabeļa atvienošana 
•  Atvienojiet aparatūru, izmantojot „Safely Remove Hardware” (droša aparatūras atvienošana) 
iespēju datora uzdevumu logā. Ja šī ikona neparādās, pirms atvienojat aparatūru, pārbaudiet, vai 
digitālā fotoaparāta šķidro kristālu ekrānā nav parādīts [ACCESS] paziņojums. 
 
 
        Piezīmes 
•  Pirms pievienojat vai atvienojat maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā nav 
iekļauts), pārliecinieties, ka fotoaparāts ir izslēgts. 
  
•  Izmantojot Mac OS X v10.2 vai vecāku operētājsistēmu, iestatiet SDHC atmiņas kartes ierakstu 
aizsardzības slēdzi [LOCK] stāvoklī, ja kartē ir svarīgi attēli. 
•  Pirms ievietojat vai izņemt atmiņas karti, izslēdziet fotoaparātu un atvienojiet USB pieslēgkabeli. 
Pretējā gadījumā informācija var tikt bojāta. 
 
114 
VQT1T39