Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm
■ Iebūvētās atmiņas un atmiņas kartes informācijas apskate personālajā datorā 
(mapes uzbūve) 
 
 
   Iebūvētā atmiņa 
  
(1)  
Mapes numurs 
   Atmiņas karte 
(2) Faila 
numurs 
 
 
DCIM
 
(3)  
JPG: 
attēli 
 MOV: 
ku īgi attēli 
st
  
100_PANA
   
100_PANA
 
 
RW2: RAW failu attēli 
 
 
MISC: DPOF 
drukāšana 
Iecienītākie attēli
 
  
 
101_PANA
 
 
 
 
999_PANA
 
 
 
MISC
 
Fotografējot attēlus turpmāk minētajos gadījumos, tiek izveidota jauna mape: 
•  ja [SETUP] izvēlnē tiek iestatīta [NO.RESET] iespēja (28. lpp.); 
•  ievietojot atmiņas karti, kurā ir mape ar tādu pašu mapes numuru (piemēram, ja attēli ir fotografēti ar 
citu fotoaparātu); 
•  ja mapē ir attēls ar faila numuru 999. 
 
■ PTP režīma savienojums (tikai Windows
®
 XP, Windows Vista
®
 un Mac OS X 
Iestatiet [USB MODE] iespēju [PictBridge (PTP)] režīmā. 
Tagad informāciju datorā ir iespējams nolasīt tikai no kartes. 
•  Ja kartē ir 1000 vai vairāk attēlu, tos, iespējams, nevarēs, importēt PTP režīmā. 
   Attēlu drukāšana 
 
Pievienojot fotoaparātu printerim, kas atbalsta PictBridge, jūs varat fotoaparāta šķidro kristālu ekrānā 
izvēlēties drukājamos attēlus un sākt drukāšanu. 
Sagatavošanās: 
Ieslēdziet fotoaparātu un datoru. 
Pirms drukājat attēlus no iebūvētās atmiņas, izņemiet atmiņas karti. 
Pirms drukājat attēlus, izvēlieties drukāšanas kvalitāti un citus iestatījumus. 
 
VQT1T39  
115