Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm 
 
 1  .
 
  
Pievienojiet fotoaparātu printerim, izmantojot USB pieslēgkabeli (A)  
(iekļauts komplektā). 
 
AV
 OUT
/     
MP
ON
ENT
 
DIG
IT
AL 
OU
T
 
 
DC I
N
 
(A) USB pieslēgkabelis (iekļauts komplektā) 
•  Pārbaudiet savienotāju virzienus un ievietojiet un izņemiet tos taisnā virzienā. (Pretējā gadījumā savienotāji 
var deformēties un radīt darbības traucējumus.) 
(B) Noregulējiet atzīmes un ievietojiet. 
(C) Maiņstrāvas elektrotīkla adapters (DMW-AC5E; komplektā nav iekļauts). 
•  Izmantojiet bateriju ar pietiekamu jaudu vai maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā 
nav iekļauts). Ja fotokameras un datora savienojuma laikā atlikusī baterijas jauda kļūst pārāk zema, sāk 
mirgot stāvokļa indikators, un atskan brīdinājuma signāls. Ja tas notiek drukāšanas laikā, nekavējoties 
pārtrauciet drukāšanu. Ja tas nenotiek drukāšanas laikā, atvienojiet USB pieslēgkabeli. 
•  Kamēr fotoaparāts ir pievienots printerim, ir redzama atvienošanas aizlieguma ikona 
. Neatvienojiet 
USB pieslēgkabeli no datora, kamēr 
 ikona ir redzama. 
 
 2  .
 
USB MODE
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos [PictBridge(PTP)], 
PLEASE SELECT 
THE USB MODE
 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
PictBridge(PTP)
 
 
       PC  
 
SELECT
SET
MENU
 
        Piezīmes 
•  Izmantojiet tikai komplektā iekļauto USB pieslēgkabeli. Pretējā gadījumā var tikt radīti ierīces 
darbības traucējumi 
•  Pirms pievienojat vai atvienojat maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā nav 
iekļauts), pārliecinieties, ka fotoaparāts ir izslēgts. 
•  Pirms ievietojat vai izņemt atmiņas karti, izslēdziet fotoaparātu un atvienojiet USB pieslēgkabeli. 
•  Kamēr fotoaparāts ir pievienots printerim, nav iespējams pārslēgties no iebūvētās atmiņas uz karti. Ja 
jūs vēlaties pārslēgties no iebūvētās atmiņas uz karti, atvienojiet USB pieslēgkabeli, ievietojiet (vai 
izņemiet) karti un pēc tam vēlreiz pievienojiet USB pieslēgkabeli. 
•  Drukājot RAW failu attēlus, vienlaicīgi tiek drukāti arī JPEG attēli. Ja JPEG attēli nav ierakstīti, 
RAW faila attēlus nav iespējams izdrukāt. 
 
116 
VQT1T39