Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm 
Drukāšanas iestatījumi 
Izvēlieties un iestatiet iespējas, kas parādās ekrānā, veicot nodaļas „Viena 
attēla drukāšana” 2. solī un nodaļas „Vairāku attēlu drukāšana” 3. solī 
aprakstītās darbības 
MULTI SELECT
 
PRINT START
 
 
NUM. OF PRINTS  
1
 
PRINT WITH DATE
OFF
 
•  Lai izdrukātu attēlus uz tādu papīra izmēru vai izkārtojumu, kādu 
fotoaparāts neatbalsta, iestatiet [PAPER SIZE] vai [PAGE LAYOUT] 
iespējas 
PAPER SIZE 
PAGE LAYOUT
 
 režīmā un pēc tam iestatiet printerim papīra izmēru vai 
izkārtojumu. (Papildu informāciju skatīt printera lietošanas pamācībā.) 
CANCEL     SELECT    EXIT 
MEN U
 
•  Ja ir izvēlēta [DPOF PICTURE] iespēja, [PRINT WITH DATE] un [NUM. 
OF PRINTS] iespējas netiek parādītas. 
[PRIN WITH DATE] (drukāšana ar datumu) 
Iespēja 
Iestatījumu apraksts 
  Datums netiek drukāts 
[OFF] 
•  Ja printeris neatbalsta datuma uzdrukāšanu, datumu attēliem nevar uzdrukāt. 
•  Ja jūs vēlaties izdrukāt attēlus ar uzdrukātu datumu, pārbaudiet printera drukāšanas iestatījumus, 
jo tiem var būt priekšroka attiecībā uz fotoaparāta drukāšanas iestatījumiem.  
 
        Piezīmes 
Pasūtot attēlus fotodarbnīcā 
•  Fotodarbnīcā var izdrukāt attēlus ar datumiem, ja iepriekš ir iestatīta datuma uzdrukāšanas iespēja 
[TEXT STAMP] (102. lpp.), vai ja datums ir iestatīts, izmantojot [DPOF PRINT] iespēju (108. 
lpp.). 
Jūs varat iestatīt līdz pat 999 izdrukām. 
 
 
  
118 
VQT1T39 
  
  
[L/3.5
qk5q] 
  
  
  
[P
RD] 
OSTC
[10
A
  
  
  
  
100 mm
k150 m
  
  
[A4] 
[LETTER ] 
  
  
k15cm] 
203.2 mm
k254 mm 
[ON] 
  Datums tiek drukāts 
[NUM. OF PRINTS] (izdruku skaits) 
[PAPER SIZE] (papīra izmērs) 
  
  
[CARD SIZE] 
54 mm
k85.6 mm 
Iespēja 
Iestatījumu apraksts 
Prioritāte ir ar printeri veiktajiem iestatījumiem 
 
89 mm x 127 mm 
[L/3.5”x5”] 
127 mm x 178 mm 
[2L/5”x7] 
100 mm x 148 mm 
[POSTCARD] 
101,6 mm x 180,6 mm 
[16:9] 
210 mm x 297 mm 
[A4] 
297 mm x 420 mm 
[A3] 
100 mm x 150 mm 
[10 x 15 cm] 
101, 6 mm x 152, 4 mm 
[4”x6”] 
203,2 mm x 254 mm 
[8”x10”] 
216 mm x 279,4 mm 
[LETTER] 
54 mm x 85,6 mm 
[CARD SIZE] 
•  Papīra izmēri, kurus printeris neatbalsta, netiek parādīti.