Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm
[PAGE LAYOUT] (lapas izkārtojums) (Izkārtojami drukāšanai, ko var iestatīt ar šo ierīci)
Iespēja
 
Iestatījumu apraksts 
 Prioritāte ir ar printeri veiktajiem iestatījumiem 
 
 Viena attēla bez rāmja drukāšana uz lapas 
 
 Viena attēla ar rāmi drukāšana uz lapas
 
 Divu attēlu drukāšana uz lapas 
 
 Četru attēlu drukāšana uz lapas
 
•  Ja printeris neatbalsta lapas izkārtojumu, iespēju nav iespējams izvēlēties. 
 
■ Izkārtojuma drukāšana 
Vairākkārtēja attēla drukāšana uz vienas papīra lapas 
Ja jūs vēlaties, piemēram, drukāt vienu un to pašu attēlu četras reizes uz vienas papīra lapas, iestatiet 
[PAGE LAYOUT] iespēju 
 režīmā un pēc tam iestatiet [NUM. OF PRINTS] izdruku skaitu uz „4”.
Drukājot dažādus attēlus uz vienas papīra lapas 
Ja vēlaties, piemēram, izdrukāt četrus dažādus attēlus uz vienas papīra lapas, iestatiet [PAGE LAYOUT] 
iespēju 
 režīmā un pēc tam visiem četriem attēliem iestatiet [NUM. OF PRINTS] izdruku skaitu uz 
„1”. 
 
       Piezīmes 
•  Ja drukāšanas laikā 
 indikators izgaismojas oranžā krāsā, fotoaparāts no printera saņem 
paziņojumu par kļūmi. Pēc drukāšanas pārbaudiet, vai nav radusies printera darbības kļūme. 
•  Ja kopējais izdruku skaits ir liels, drukāšana notiks ar pārtraukumiem. Tādā gadījumā ekrānā 
redzamais atlikušo izdruku skaits atšķirsies no iestatītā izdruku skaita. 
  Attēlu noskatīšanās televizora ekrānā 
Attēlu noskatīšanās, izmantojot AV kabeli (iekļauts komplektā) 
Sagatavošanās: 
Iestatiet [TV ASPECT] iespēju. (29. lpp.) 
Izslēdziet fotoaparātu un televizoru. 
 
VQT1T39  
119