Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pirms lietošanas 
         Ierīces sastāvdaļas 
 
1. 
Objektīvs (5., 130 lpp.) 
1
 
2
3
4
5
2. 
Taimera indikators (52. lpp.) 
 
AF papildu apgaismojums (90. lpp.) 
3. 
Zibspuldze (48. lpp.) 
4. 
Siksnas stiprinājuma vieta (15. lpp.) 
  
• 
Lietojot fotoaparātu, noteikti piestipriniet 
siksnu, lai nodrošinātos, ka to nenometīsiet. 
5. 
Fokusēšanas selektorslēdzis (51., 60. lpp.) 
6. 
Šķidro kristālu ekrāns (46., 127. lpp.) 
  
7. 
Kursorsvira (25., 36., 57., 58., 60. lpp.) 
 
  
  
6
7
8
9
10 11 12 13 14
Kursorsviru ir iespējams izmantot divos veidos: to var virzīt uz augšu un leju, pa kreisi un 
pa labi, lai veiktu darbības, kā arī piespiest, lai izdarītu izvēli. Šajā lietošanas pamācībā 
kursorsvira ir attēlota kā redzams turpmāk attēlotajā zīmējumā, vai arī aprakstīta ar 
Piemērs: Ja virzāt virzības taustiņu 
8. 
[REC] / [PLAYBACK] selektorslēdzis (23. lpp.) 
9. 
[AF/AE LOCK] (automātiskā fokusa / automātiskās ekspozīcijas) taustiņš (86. lpp.) 
10.  Stāvokļa indikators (20., 28., 34. lpp.) 
  
12 
VQT1T39 
 (pa 
kreisi): 
 
 
uzlieciet pirkstu uz kursorsviras labā 
taustiņa, un pabīdiet to pa kreisi 
 
vai pavirziet
 
Spiediet kursorsviru taisni uz iekšu 
 
 
 
 
vai piespiediet