Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Pievienošana citām ierīcēm 
 
 
 
 
AVO
U
T/
   
    
COM
PO
NE
NT
 
D
IG
IT
A
L
OU
T
DC
IN
 
 
(1) Dzeltens: uz video ievades ligzdu. 
(2) Balts: uz audio ievades ligzdu. 
(A) Noregulējiet atzīmes un ievietojiet. 
(B) AV kabelis (iekļauts komplektā). 
•  Pārbaudiet savienotāju virzienus un ievietojiet un izņemiet tos taisnā virzienā. (Pretējā gadījumā 
savienotāji var deformēties un radīt darbības traucējumus.) 
 
 1  .
 
input sockets on the TV. 
 
 
 2  
the camera. 
 
Connect the AV cable to the [AV OUT] socket on 
 3  
ut. 
 
Turn the TV on and select external inp
 4  
. 
 
Turn the camera on
Pievienojiet AV kabeli (B) (iekļauts komplektā) televizora video ievades un audio 
ievades kontaktligzdām. 
 
ievienojiet AV kabeli fotoaparāta [AV OUT] kontaktligzdai. 
 
Ieslēdziet televizoru un izvēlieties ārējo ievadi. 
 
Ieslēdziet fotoaparātu. 
 
 
         Piezīmes 
•  Atkarībā no ekrāna formāta [ASPECT RATIO] iestatījuma attēla augšējā un apakšējā vai kreisajā un labajā 
malā var būt redzamas melnas joslas. 
•  Izmantojiet tikai komplektā iekļauto AV kabeli. 
•  Izlasiet televizora lietošanas pamācību. 
•  Apskatot attēlu vertikāli, tas var būt nedaudz izplūdis. 
•  Ja [SETUP] izvēlnē tiek iestatīta [VIDEO OUT] iespēja, jūs varat apskatīt attēlus televizorā arī citās valstīs 
(reģionos), kur izmanto NTSC vai PAL sistēmu. 
 
 
Nekustīgus attēlus, kas ir ierakstīti SD atmiņas kartē, var apskatīties televizorā, kuram ir SD atmiņas 
kartes slots. 
Attēlu noskatīšanās televizorā ar SD atmiņas kartes slotu 
 
        Piezīmes 
•  Atkarībā no televizora modeļa, attēli var netikt parādīti pa visu televizora ekrānu. 
•  Kustīgus attēlus šādā gadījumā nevar apskatīties. Lai apskatītos kustīgus attēlus, pievienojiet 
fotoaparātu televizoram, izmantojot AV kabeli (iekļauts komplektā). 
•  Nevar noskatīties attēlus no SDHC atmiņas kartēm, ja televizors neatbalsta šīs kartes. 
•  Attēlus, kas ir ierakstīti MultiMedia kartēs, var nebūt iespējams noskatīties. 
 
12