Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm
Attēlu noskatīšanās televizorā, izmantojot komponenta kontaktligzdu 
Jūs varat noskatīties augstas kvalitātes attēlus un kustīgus attēlus televizorā, pievienojot 
fotoaparātu televizoram ar komponenta kabeli (DMW-HDC2: komplektā nav iekļauts). 
Komponenta izvade ir 1080i. Savienojiet ar televizoru, kas ir saderīgs ar 1080i. 
 
Sagatavošanās: izslēdziet fotoaparātu un televizoru. 
 
 
 
 
.
FKQW
#
 
4
 
Y/G 
P
B
/B 
P
R
/R
 
AV
 OUT
/     
MP
ON
ENT
 
 
DIG
IT
AL 
OU
T
 
R
 
AUDIO
 
DC I
N
 
#W
FK
Q
 
1. 
Komponenta kontaktdakšas:pievienojiet kontaktdakšas televizora komponenta video ievades 
kontaktligzdās, kas ir tādā pašā krāsā. (Norādes uz televizora var atšķirties.) 
2. 
Audio kontaktdakšas: uz audio ievades kontaktligzdu 
3. 
Televizors ar komponenta kontaktligzdu 
(A) Noregulējiet atzīmes un ievietojiet. 
(B) Komponenta kabelis (DMW-HDC2: komplektā nav iekļauts) 
•  Pārbaudiet savienotāju virzienus un ievietojiet un izņemiet tos taisnā virzienā. (Pretējā gadījumā 
varat deformēt savienotājus, radot darbības traucējumus.) 
 
 
 
 1  .
 
Pievienojiet komponenta kabeli (B) (DMW-HDC2; komplektā nav iekļauts) televizora 
komponenta ievades un audio ievades kontaktligzdām. 
 
Pievienojiet komponenta kabeli fotoaparāta [COMPONENT OUT] 
 2  .
 
kontaktligzdai. 
 
 
 3 .
 
Ieslēdziet televizoru un noregulējiet to uz komponenta ievadi. 
 
Ieslēdziet fotoaparātu. 
 4  .
 
•  Noskatieties attēlus. 
 
 
 
        Piezīmes 
•  Atkarībā no ekrāna formāta [ASPECT RATIO] iestatījuma, attēla augšējā un apakšējā daļā vai kreisajā un 
labajā malā var būt redzamas melnas joslas. 
•  Izmantojiet tikai Panasonic oriģinālo komponenta kabeli (DMW-HDC2; komplektā nav iekļauts). 
•  Skaņa būs monofoniska. 
•  Apskatot attēlu vertikāli, tas var būt nedaudz izplūdis. 
•  Ja ir pievienots komponenta kabelis, attēli netiek parādīti šķidro kristālu ekrānā. 
•  Ja ir pievienots komponenta kabelis, dažas attēlu noskatīšanās režīma izvēlnes nevar izmantot. (137. lpp.) 
 
 
VQT1T39  
121