Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm 
•  Noskatoties attēlus, atkarībā no televizora veida tie var netikt parādīti pareizi. 
•  Izlasiet televizora lietošanas pamācību.
Konversijas objektīva izmantošana (pēc izvēles)   
Izmantojot platleņķa konversijas objektīvu var iegūt plašāku skata diapazonu, lai fotografētu dabas 
ainavas u.c. 
Papildu informāciju skatīt 92. lpp. 
Sagatavošanās: izslēdziet fotoaparātu un noņemiet objektīva vāciņu. 
 
 
 1  .
 
Noņemiet objektīva cilindru. 
•  Uzmanieties, lai nepazaudētu objektīva cilindru. 
   
 
 
 
 
 
 
 2  .
 
Pievienojiet objektīva adapteru. 
 
 (A) Objektīva adapters (DMW-LA4; komplektā nav 
iekļauts) 
•  Konversijas objektīvu nav iespējams izmantot kopā ar 
filtriem. Pirms konversijas objektīva pievienošanas 
vienmēr pārliecinieties, ka filtri ir noņemti. 
•  Pagrieziet objektīvu lēni un uzmanīgi. 
 
 
 
 3  .
 
Pievienojiet platleņķa konversijas objektīvu. 
(B) Platleņķa konversijas objektīvs (DMW-LW46; 
komplektā nav iekļauts). 
•  Pārliecinieties, ka objektīva adaptera un filtru 
skrūvējamās daļas ir cieši nostiprinātas. 
 
■ Fokusa diapazons, ja tiek izmantots platleņķa 
   konversijas objektīvs 
  
 
 
 
 
122 
VQT1T39 
  
  
 
 
  
 
 
Platleņķa konversijas objektīvs 
Rādījums 1 
Faktiskais palielinājums 0,75 
35 mm filmas fotoaparāta ekvivalents 
18 mm 
•  Fokusa diapazons ir 0,75 reizes lielāks par fotoaparāta fokusa attālumu.