Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm 
•  Pārliecinieties, ka objektīva adaptera un filtru skrūvējamās daļas ir cieši piestiprinātas. 
        Piezīmes: 
•  Vienlaicīgi nepievienojiet vairākus filtrus. 
•  Ja filtrs ir piestiprināts pārāk cieši, to nevarēs noņemt. Nenostipriniet tos pārāk cieši. 
•  Ja filtrs nokrīt zemē, tas var tikt sabojāts. Uzmanieties, lai filtrs nenokristu, kamēr piestiprināt to pie 
fotoaparāta. 
•  Uzmanieties, lai pievienojot filtru uz tā nepaliek pirkstu nospiedumi, netīrumi utt., pretējā gadījumā 
fokusēšana var tikt veikta pret objektīvu, un objekts fotogrāfijā nebūs fokusēts. 
•  Papildu informāciju par filtriem skatīt to lietošanas pamācībās. 
•  Pirms noņemat filtru, izslēdziet fotoaparātu. 
•  MC = Multi-coated (vairākkārtējs pārklājums) 
ND = Neutral Density (neitrāls blīvums) 
  Ārējās zibspuldzes izmantošana (pēc izvēles) 
  
Pēc ārējās zibspuldzes pievienošanas efektīvais darbības diapazons, salīdzinot ar fotoaparātā iebūvēto 
zibspuldzi, palielināsies. 
Sagatavošanās: izslēdziet fotoaparātu un aiztaisiet iebūvēto zibspuldzi. 
 
■ Papildu zibspuldzes izmantošana (DMW-FL360; komplektā nav iekļauta) 
 1  .
 
Pievienojiet īpašo zibspuldzi „hot-shoe” 
pieslēgvietai (A) un pēc tam ieslēdziet fotoaparātu 
un papildu zibspuldzi. 
•  Pārliecinieties, ka papildu zibspuldze ir cieši 
nostiprināta ar stiprinājuma skrūvi (B).  
 
 
 
Piespiediet 
 taustiņu. 
 
 2  .
 
124 
VQT1T39