Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm
•  Ja fotografējat objektu no tuva attāluma platleņķa režīmā, ierakstītā attēla apakšā var parādīties 
vinjetes efekts. 
•  Papildu informāciju par ārējo zibspuldzi skatīt tās lietošanas pamācībā.
Ārējā skatu meklētāja izmantošana (pēc izvēles)  
 
 
 
Izmantojot ārējo skatu meklētāju (DMW-VF-1; komplektā nav iekļauts), tā ekrānā var attēlot 
ekrānu, kas ir paredzēts platleņķa attēlu uzņemšanai. 
Sagatavošanās: izslēdziet fotoaparātu un aiztaisiet iebūvēto zibspuldzi. 
 
 
 
 1  .
 
Pilnībā ievietojiet ārējo skatu meklētāju (DMW-
VF1; komplektā nav iekļauts) „hot-shoe” 
pieslēgvietā (A). 
•  Ievietojiet skatu meklētāju, piespiežot ārējā skatu 
meklētāja apakšējo daļu. 
      (Nespiediet uz skatu meklētāja.)  
•  Pievienojot vai noņemot ārējo skatu meklētāju, lūdzu, 
nesteidzieties un rīkojieties uzmanīgi. 
 
 2  .
 
[REC] izvēlnē izvēlieties [EXT. VIEFINDER] 
iespēju. 
•  Papildu informāciju par [EXT. VIEFINDER] iespēju 
skatīt 91. lpp. 
 
 3  .
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [ON], pēc 
tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Jūs varat izslēgt šķidro kristālu ekrāna rādījumus, 
vairākas reizes piespiežot [DISPLAY] taustiņu. (46. 
.) 
lpp
         Piezīmes 
•  Kadra līnijas parāda 24 mm objektīva derīgo lauku (tas ir ekvivalents 35 mm filmu fotoaparātam ar 
ekrāna formātu 3:2, kas ir iestatīts Wide jeb platleņķa režīmā). 
•  Kadra līnijas ir aptuvenas. Precīzu kadru jūs varat apskatīt šķidro kristālu ekrānā 
•  Ja objektīva lēca ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu, sausu lupatiņu. 
•  Pirms noņemat ārējo skatu meklētāju, izslēdziet fotoaparātu. 
•  Papildu informāciju par ārējo skatu meklētāju skatīt tā lietošanas instrukcijā. 
•  Ārējo skatu meklētāju uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, lai bērni nevarētu to var norīt. 
 
126 
VQT1T39