Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu info
ācija
rm
aizv
  
  
32.  Mazākais 
ara ātrums (90. lpp.) 
  
  
33.  Ta era režīms (52. lpp.) 
im
  
34.  Vecums
*1
 (67. lpp.) 
  
Dzīves vieta
*2
 (73 pp.) 
. l
35.  Programmas maiņa (36. lpp.) 
    
36.  Ekspozīcijas kompensācija (53. lpp.) 
37.  Uzlabotā šķidro kristālu ekrāna funkcija (27. lpp.) / 
: automātiskā uzlabotā šķidro kristālu ekrāna 
funkcija (27. lpp.) 
  
38.  In liģentā ekspozīc  (87. lpp.) 
te
ija
39. 
:Secīgu attēlu ierakstīšanas režīms (56. lpp.) /
: fotografēšana, izmantojot automātisko 
ekspozīcijas pielāgošanu (54. lpp.) /
 
  
  
: fotografē na, secīgi ierakstot trīs attēlus (87. lpp.) /
ša
skaņas ierakstīšana (90. lpp.) 
 
 
40.  Ātrā AF (automātiskā fokusēšana) (86. lpp.) / [AF*]: AF papildu apgaismojums (90. lpp.) 
41.  AF/AE LOCK (AF/AE bloķēšanas režīms) (86. lpp.) 
42.  Dienu skaits, kas ir pagājušas no ceļojuma datuma (73. lpp.) 
*1 Tiek rādīts aptuveni piecas sekundes, ja ierīce tiek ieslēgta [BABY1] / [BABY2] vai [PET] skatu režīmā. 
*2 Tiek rādīts aptuveni piecas sekundes, ieslēdzot fotoaparātu, noregulējot pareizu laiku un pārslēdzot ierīci   
      no atskaņošanas režīma ierakstīšanas režīmā.  
  
1
 
2  3 4
5   6    7    8
  
■ Attēlu noskatīšanās laikā 
  
1. 
Attēlu noskatīšanās režīms (42. lpp.) 
2. 
Pret izdzēšanu aizsargāts attēls (110. lpp.) 
100_0001
9
21
 
3. 
Iecienītākie attēli (108. lpp.) 
10
1/9
20
 
1
  
4. 
Teksta uzdrukas indikators (102. lpp.) 
11
9s
 
5. 
Filmu režīms (76. lpp.) 
  
19
 
12
6. 
Attēla izmērs (78. lpp.) 
1ST DAY
18
 
13
Attēlu kvalitātes režīms (72. lpp.) 
 
 
17
 
 
14
  
7. 
Kvalitāte (79. lpp.) 
8. 
Baterijas indikators (18. lpp.) 
9. 
Mapes / faila numurs (115. lpp.) 
Iebūvētā atmiņa (20. lpp.) 
Pagājušais noskatīšanās laiks (97. lpp.): 8m30s 
10.  Attēla numurs / kopējais attēlu skaits 
11.  Kustīgu attēlu ierakstīšanas laiks (97. lpp.): 8m30s 
12.  Histogramma (47. lpp.) 
13.  Ekspozīcijas kompensācija (53. lpp.) 
14.  Ierakstīšanas informācija (46. lpp.) 
15.  Iecienītākie iestatījumi (108. lpp.) 
16.  Ie kstīšanas datums un laiks / Ceļojuma galamērķa 
iestatījumi (75. lpp.) / Vārds (67. lpp.) / Atrašanās 
vieta (73. lpp.) / Nosaukums (100. lpp.) 
ra
17.  Vecums (67. lpp.) 
18.  Dienu skaits, kas ir pagājušas no ceļojuma datuma 
(73. lpp.) 
19.  Uzlabotā šķidro kristālu ekrāna funkcija (27. lpp.) 
20.  DPOF izdruku skaits (108. lpp.) 
21.  Skaņas ieraksta atskaņošana (97. lpp.) 
: kustīgu attēlu atskaņošana (97. lpp.) 
Kabeļa atvienošanas brīdinājuma ikona (116. lpp.) 
 
15
16
 
10:00  1.DEC.2008
 
 
  
  
  
  
  
128 
VQT1T39