Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pirms lietošanas 
  
 
11.  [MENU / SET] taustiņš (21. lpp.) 
12.  [DISPLAY] taustiņš (44. lpp.) 
13.  Dzēšanas taustiņš (44. lpp.) / viena attēla vai secīgu attēlu fotografēšanas režīma taustiņš (56. lpp.) 
14.  Virzības taustiņi 
/ Taimera taustiņš (52. lpp.) 
 
Funkcijas taustiņš (26. lpp.) 
 Piešķiriet
taustiņam [REC] režīma izvēlni. Piešķirot taustiņam noteikta režīma izvēlni, kuru bieži 
 izmantojat, 
Jūs padarāt ērtāku ierīces lietošanu. 
[REVIEW] / [FILM MODE] / [SENSITIVITY] / [WHITE BALANCE] / [METERING MODE] /  
[AF MODE] / [I.EXPOSURE] 
/ Zibspuldzes iestatīšanas taustiņš (48. lpp.) 
/ Ekspozīcijas kompensācija (53. lpp.) / automātiskās ekspozīcijas pielāgošanas (54. lpp.) / 
fotografēšana, secīgi ierakstot trīs attēlus (55. lpp.) / zibspuldzes apgaismojuma regulēšanas taustiņš 
(50. lpp.) 
Šajā lietošanas pamācībā virzības taustiņi ir aprakstīti kā norādīts turpmāk attēlotajā 
zīmējumā, vai aprakstīti ar 
(uz leju) taustiņu  
 
Piemēram, ja jūs piespiežat 
 
 
 
vai piespiediet 
  
15.  Attēla izmēra selektorslēdzis (33., 72. lpp.) 
15
16 17 18 19
16.  Mikrofons (72., 90., 111. lpp.) 
 
17.  Skaļrunis (97. lpp.) 
18.  Tālummaiņas svira (40. lpp.) 
 
 
19.  [FOCUS] (fokusa) taustiņš (48. lpp.) 
 
20.  Zibspuldzes ieslēgšanas taustiņš (48. lpp.) 
 
21.  “Hot shoe” pieslēgvieta (124., 126. lpp.) 
22.  Fotografēšanas režīma izvēles disks (31. lpp.) 
23.  Aizvara taustiņš (34., 72. lpp.) 
24.  Fotoaparāta ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš (21. 
lpp.) 
20
21
22
23 24
 
25.  [COMPONENT OUT] kontaktligzda (121. lpp.) 
26. 
AV OUT/DIGITAL] kontaktligzda (113., 115., 
119. lpp.) 
[
  
29
27.  [DC IN] kontaktligzda (113., 115. lpp.) 
  
  
• 
Lietojiet tikai oriģinālo Panasonic 
maiņstrāvas adapteru (DMW-AC5E; 
komplektā nav iekļauts). 
 
 
25
 
 
26
 
 
• 
Šis fotoaparāts nevar uzlādēt bateriju pat tad, 
ja tam ir pievienots maiņstrāvas adapters 
(DMW-AC5E; komplektā nav iekļauts). 
27
   
28
30
28.  Kontaktligzdu vāciņš 
29.  Objektīva cilindrs (122., 123. lpp.) 
30.  Objektīva stobrs 
 
VQT1T39  
13