Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija 
•  Ja ieslēdzot fotoaparātu, tas ir ļoti auksts, sākumā attēls šķidro kristālu ekrānā ir mazliet tumšāks 
nekā parasti. Kad ierīces iekšējā temperatūra paaugstinās, attēls iegūst parasto spilgtumu. 
Šķidro kristālu ekrāns tiek izgatavots ļoti augstas precizitātes tehnoloģijā. Taču ekrānā var parādīties 
daži tumši vai gaiši punkti (sarkani, zili vai zaļi). Tā nav darbības kļūme. Vairāk nekā 99,99 % šķidro 
kristālu ekrāna pikseļu ir aktīvi un tikai 0,01 % attēla pikseļu ir neaktīvi vai vienmēr izgaismoti. 
Šie punkti netiks ierakstīti iebūvētajā atmiņā vai kartē glabātajos attēlos. 
 
Informācija par objektīvu 
•  Nespiediet objektīvu ar lielu spēku. 
•  Neatstājiet fotoaparāta objektīvu pavērstu pret sauli, jo tas var izraisīt darbības traucējumus. 
Uzmanieties, atstājot fotoaparātu ārā vai loga tuvumā.
Baterija 
Šī ir uzlādējama litija jonu baterija. Tās spēja ražot elektroenerģiju balstās uz iekšēju ķīmisku 
reakciju. Reakcija ir jutīga pret vides temperatūru un mitrumu. Ja temperatūra ir pārāk augsta 
vai zema, baterijas darbības ilgums var samazināties. 
 
Pēc fotoaparāta lietošanas vienmēr izņemiet bateriju. 
•  Glabājiet izņemto bateriju pārnēsāšanas ietvarā (iekļauts komplektā). 
 
Ja ba rija nejauši nokrīt, pārbaudiet, vai baterija un tās kontakti nav  
te
 
 
bojāti. 
•  Ievietojot bojātu bateriju, var sabojāt fotoaparātu. 
 
Dodoties ārpus mājas, paņemiet līdz uzlādētas rezerves baterijas. 
•  Baterijas darbības ilgums zemas temperatūras apstākļos, piemēram, slēpošanas kūrortā, var 
samazināties. 
•  Dodoties ceļojumā, neaizmirstiet paņemt līdz baterijas lādētāju (iekļauts komplektā). 
 
Atbrīvojieties no izlietotās baterijas. 
•  Baterijas kalpošanas laiks ir ierobežots. 
•  Nemetiet nolietotas baterijas ugunī, jo tas var izraisīt sprādzienu. 
 
Nepieļaujiet metāla priekšmetiem (kaklarotām, matadatām u.c.) nokļūt saskarē ar baterijas 
kontaktiem. 
•  Tas var izraisīt īssavienojumu vai uzkaršanu, kā rezultātā, pieskaroties baterijām, varat smagi 
apdedzināties. 
 
Lādētājs 
•  Ja lādētāju lieto radiouztvērēja tuvumā, radiosignāla uztveršana var tikt traucēta. 
•  Novietojiet lādētāju 1 m vai lielākā attālumā no radiouztvērēja. 
•  Lādēšanas laikā lādētājs var radīt dūcošas skaņas. Tā nav darbības kļūme. 
•  Pēc lādētāja lietošanas atvienojiet to no elektrotīkla. (Ja atstājat lādētāju pievienotu elektrotīklam, 
tiek patērēts nedaudz elektrības.) 
•  Rūpējieties par to, lai lādētāja un baterijas kontakti būtu tīri. 
 
130 
VQT1T39