Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija 
Karte 
Neatstājiet karti vietās ar augstu temperatūru, tiešu saules staru, elektromagnētisko viļņu vai 
statiskās elektrības iedarbībā. 
Nelokiet un nenometiet karti. 
•  Šādā gadījumā karte vai tajā ierakstītā informācija var tikt bojāta vai izdzēsta. 
•  Pēc lietošanas, uzglabāšanas vai pārnēsāšanas laikā ievietojiet karti ietvarā vai uzglabāšanas maisiņā.
•  Neļ jiet netīrumiem, putekļiem vai ūdenim iekļūt kartes kontaktligzdās kartes aizmugurē un 
nep skarieties kartes kontaktligzdām ar pirkstiem. 
au
ie
 
 
Ja nelietosiet fotoaparātu ilgu laiku 
•  Uzglabājiet bateriju sausā, vēsā vietā ar relatīvi nemainīgu temperatūru: [ieteicamā temperatūra: no 
15 
o
C līdz
 o
C (no 59 
o
F līdz 77 
o
F), ieteicamais mitrums: no 40 % līdz 60 %]. 
•  Ja fotoaparātu ilgu laiku nelietosiet, vienmēr izņemiet bateriju un atmiņas karti. 
•  Ja baterija tiek atstāta fotoaparātā, tā var izlādēties arī tad, ja fotoaparāts ir izslēgts. Ja baterija tiek 
atstāta fotoaparātā ilgstoši, tā var pārmērīgi izlādēties un kļūt nelietojama pēc uzlādēšanas. 
•  Ja glabājat bateriju ilgu laiku, ieteicams reizi gadā to uzlādēt. Pēc pilnīgas izlādēšanās izņemiet 
bateriju no fotoaparāta. 
•  a jūs glabājat fotoaparātu skapī vai rakstāmgaldā, ieteicams to uzglabāt kopā ar mitrumu uzsūcošu 
silīcija gēlu. 
Attēla informācija 
•  Ja fotoaparāts saplīst nepareizas ekspluatācijas dēļ, ierakstītā informācija var būt sabojāta vai 
zaudēta. Panasonic neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies ierakstītās 
i f
ā ij
d
dēļ
Statīvs 
•  Ja jūs izmantojat statīvu, pārliecinieties, ka pēc fotoaparāta pievienošanas tas ir stabils. 
•  Izmantojot statīvu jūs, iespējams, nevarēsiet izņemt karti vai bateriju. 
•  Pārliecinieties, ka statīva skrūve ir ieskrūvēta taisni, kad pievienojat vai noņemat fotoaparātu. 
Skrūves pievilkšanai lietojot pārmērīgu spēku, skrūvi var sabojāt. Arī fotoaparāta korpuss un jaudas 
uzlīme var tikt bojāti vai saskrāpēti, ja fotoaparāts tiek piestiprināts statīvam pārāk cieši. 
•  Rūpīgi izlasiet statīva lietošanas pamācību. 
    Brīdinājumi  
 
Dažos gadījumos tiks parādīti apstiprinājuma vai kļūmju paziņojumi. Biežāk redzamie paziņojumi ir 
norādīti šajos piemēros. 
[THIS MEMORY CARD IS LOCKED] (šī atmiņas karte ir bloķēta) 
→ SD/SDHC atmiņas kartes ierakstu aizsardzības slēdzis ir iestatīts [LOCK] režīmā. Pabīdiet 
slēdzi atpakaļ, lai atbloķētu karti. (21. lpp.) 
[NO VALID PICTURE TO PLAY] (nav iespējama attēlu noskatīšanās) 
→ Ierakstiet attēlu vai ievietojiet karti, kurā ir ierakstīti attēli, un tad noskatieties to.
 
VQT1T39  
131