Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija 
[THIS PICTURE IS PROTECTED] (šis attēls ir aizsargāts) 
→ Lai varētu izdzēst attēlu, jums ir jāatceļ aizsardzības iestatījumi. (110. lpp.) 
•  Attēlus, kas nav DCF standarti, nevar izdzēst.  
[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED] / [SOME PICTURES CANNOT BE DELETED] 
(attēlu nevar izdzēst / atsevišķus attēlus nevar izdzēst) 
→ Ja jūs vēlaties izdzēst dažus attēlus, formatējiet karti pēc vajadzīgās informācijas saglabāšanas 
personālajā datorā. (30. lpp.) 
[NO ADDITIONAL SELECTIONS CAN BE MADE] (nevar izvēlēties papildu attēlus dzēšanai) 
 
•  Ir pārsniegts attēlu skaits, kurus var vienā reizē izvēlēties dzēšanai, ja [DELETE MULTI] (45. lpp.), 
[FAVORITE] (108. lpp.), [TITLE EDIT] (100. lpp.), [TEXT STAMP] (102. lpp.) vai [RESIZE] 
(103. lpp.) iespējā izvēlaties [MULTI].  
→ Samaziniet izvēlēto attēlu skaitu un atkārtojiet darbību. 
•  Ir izvēlēti vairāk nekā 999 iecienītākie attēli. 
[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE] (nevar iestatīt šim attēlam) 
•  Ja attēli nav DCF standarta attēli, [TITLE EDIT], [TEXT STAMP] vai [DPOF PRINT] iespēju 
nevar izvēlēties. 
[NOT ENOUGH SPACE ON BUILT-IN MEMORY] / [NOT ENOUGH MEMORY ON THE 
CARD] (iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas / kartē nav pietiekami daudz vietas) 
•  Ierīces atmiņā vai kartē nav pietiekami daudz vietas. 
– Kopējot attēlus no iebūvētās atmiņas kartē (paketes kopija), attēli tiek kopēti, līdz brīdim, kad  
   karte ir pilna. 
•  Šādus attēlus nevar nokopēt: 
[SOME PICTURES CANNOT BE COPIED] / [COPY COULD NOT BE COMPLETED] 
(atsevišķus attēlus nevar nokopēt / kopēšanu nevar pabeigt) 
– ja attēlam ir tāds pats nosaukums kā attēlam, kuru vēlaties kopēt izvēlētajā ierīcē   
   (kopējot attēlus no kartes ierīces iebūvētajā atmiņā); 
– failus, kas neatbilst DCF standartam. 
 
 
•  Nevar kopēt ar citu ierīci ierakstītus vai rediģētus attēlus. 
[BUILT-IN MEMORY ERROR FORMAT BUILT-IN MEMORY?]  
(iebūvētās atmiņas kļūme, formatēt iebūvēto atmiņu?) 
•  Paziņojums var parādīties, ja formatējat ierīces iebūvēto atmiņu personālajā datorā. 
Formatējiet ierīces atmiņu atkārtoti ar fotoaparātu. (30. lpp.) Informācija no iebūvētās atmiņas tiks 
dzēsta. 
 
 
 
[MEMORY CARD ERROR FORMAT THIS CARD?]  
(atmiņas kartes kļūme, formatēt atmiņas karti?) 
•  Fotoaparāts neatpazīst kartes formātu. 
→ Formatējiet karti vēlreiz pēc informācijas saglabāšanas personālajā datorā. (30. lpp.) 
 
 
[PLEASE TURN CAMERA OFF AND THEN ON AGAIN] (lūdzu, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet 
fotoaparātu) 
•  Paziņojums parādās, ja fotoaparāts nedarbojas pareizi. 
→ Izslēdziet un ieslēdziet fotoaparātu. Ja joprojām tiek rādīts šis paziņojums, sazinieties ar izplatītāju 
vai tuvāko servisa centru. 
[MEMORY CARD PARAMETER ERROR] (atmiņas kartes parametru kļūme) 
→ Lietojiet karti, kas ir saderīga ar šo ierīci. (20. lpp.) 
•  Ja jūs izmantojat karti ar 4 GB vai lielāku ietilpību, varat lietot tikai SDHC atmiņas karti. 
 
132 
VQT1T39