Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu informācija 
•  Funkcijas, ko nevar iestatīt vai kas nedarbojas inteliģentajā automātiskajā režīmā, skatīt nodaļā 
„Inteliģentā automātiskā režīma iestatījumi” (30. lpp.). 
During multi playback
er
When connecting to a PC or a print
reen is displayed
While the menu sc
While recording motion pictures
lens
When using the conversion 
[BURST]
 
$ mode
 
5 in [SCENE MODE]
134 
VQT1T39 
Functions that canno
or will no
t be set    M
 not
 
ain conditions in which the functions cannot be set or will
t work 
work
 
  
• ( mode 
  
 
  
 
  
 
 
  
• 
$ mode 
  
 
• 
9, ô,
,
and in 
[SCENE 
MODE] 
  
 
• 
-, :, ;, í, 9, ô
 
and in 
[SCENE 
MODE]
 
[FLASH] 
(P48)
 
 
  
,, /, ï, ô,
  
$ mode
  
 
 
  
 
 
 
  
 
• 
ô,
5,
  
Funkcijas, kas nevar tikt 
iestatītas vai noteiktos 
Galvenie nosacījumi, kad funkcijas nevar iestatīt, vai kad 
apstākļos 
tās nedarbojas 
nedarbojas 
[AUTO POWER LCD]  
 režīmā 
• 
(27. lpp.) 
[HISTOGRAM] (27. lpp.) 
 režīmā 
• 
•  Vairāku attēlu attēlošanas ekrānā režīmā 
•  Izmantojot apskates tālummaiņu 
[POWER SAVE] (28. lpp.) 
•  Izmantojot maiņstrāvas elektrotīkla adapteru 
•  Pievienojot personālajam datoram vai printerim 
•  Ierakstot vai noskatoties kustīgus attēlus 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā 
•  Slīdrādes režīmā 
•  [AUTO DEMO] iespējas laikā 
 [AUTO LCD OFF] (28. lpp.) 
•  Ja izmanto maiņstrāvas elektrotīkla adapteru 
•  Kamēr tiek rādīts izvēlnes ekrāns 
•  Ja ir iestatīts taimeris 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā 
•  Ierakstot kustīgus attēlus 
•  Pievienojot personālajam datoram vai printerim 
 [AUTO REVIEW] (28. lpp.) 
 režīmā 
• 
Papildu optiskā
 
tālummaiņa (40. 
lpp.)
 
 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
  režīmos 
režīmā 
• 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā 
[DIGITAL ZOOM] (40. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmos 
•  Ja ir iestatīts inteliģentais ISO 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā 
•  Izmantojot konversijas objektīvu 
[FLASH] (48. lpp.) 
•  Ja ir iestatīta fotografēšana, izmantojot automātisko ekspozīcijas 
pielāgošanu 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmos 
 režīmā 
• 
•  Ja ir iestatīts secīgu attēlu ierakstīšanas režīms 
•  Ja [FILM MODE] ir iestatīta [MULTI FILM] iespēja 
•  Izmantojot konversijas objektīvu 
Zibspuldzes apgaismojuma 
regulēšana (50. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmos 
 režīmā 
• 
[SELFTIMER] (52. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 režīmā 
 režīmā 
• 
[EXPOSURE] (53. lpp.) 
•  [M] režīmā 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 režīmā 
[AUTO BRACKET] (54. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
 režīmā 
• 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā