Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu informācija 
$ mode
 
º 
mode
$ mode
$ mode
., /, 5 and 4
E M
]
 in [SCEN
ODE
W
anual focus is set
hen m
e
mod
e
mod
e
mod
$ mode
VQT1T39  
135
  
 
• 
9, ô,
  
  
  
 
• 
ô,
5,
  
  
 
• 
9, ô,
,
and in 
[SCENE 
MODE] 
$ mode
  
 
• 
9
,
ô
,
and in 
[SCENE 
MODE] 
$ mode
 
 
 
  
 
 
  
 
• 
Û 
mode 
 
  
 
• 
,
1, 2, 3, /, ï, 5, 4, 6, 8, 7,
.
and 
  
 
• 
,, ., 1, 2, 3, /, ï, 5, 4, 6, 8, 7,
and 
  
• 
ode 
4
Û m
• 
5
,
  
 
and in 
[SCENE 
MODE] 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
[MULTI ASPECT]  
(55. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
 režīmā 
• 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā 
[BURST]  
(56. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā  
 režīmā 
• 
•  [AUDIO REC] iespējas laikā 
[PICTURE SIZE]  
(78. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
  un 
 režīmā 
 režīmā 
• 
[QUALITY]  
(79. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
 režīmā 
• 
[INTELLIGENT ISO]  
•  [S] režīmā 
80. lpp.) 
•  [M] režīmā 
•  [SCN] režīmā. 
 režīmā 
• 
[SENSITIVITY] 
•  [SCN] režīmā. 
(80. lpp.) 
 režīmā  
• 
•  Ja ir iestatīts inteliģentais ISO 
[ISO LIMIT SET]  
•  [SCN] režīmā. 
(81. lpp.) 
 režīmā 
• 
[WHITE BALANCE] (81. 
lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
un 
 režīmā 
[WB ADJUST.] (82. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
un 
 režīmā 
[AF TRACKING]  
(85. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
 režīmā 
• 
•  [FILM MODE] iespējā iestatot 
 un 
 režīmus 
[QUICK AF]  
•  Iestatot AF sekošanu 
(86. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
  režīmā 
• 
•  Iestatot manuālo fokusēšanu 
Nepārtrauktais AF 
papildu apgaismojums  
(86. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
  režīmā 
• 
•  Iestatot manuālo fokusēšanu 
AF bloķēšana  
•  Iestatot AF sekošanu 
(86. lpp.) 
 režīmā 
• 
AE bloķēšana  
•  Iestatot AF sekošanu 
(86. lpp.) 
 režīmā 
• 
•  [SCN] režīmā 
[I.EXPOSURE]  
•  [SCN] režīmā 
(87. lpp.) 
 režīmā 
• 
•  [MULTI EXPO.] iespējas laikā 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
[MULTI. EXPO.]  
•  [SCN] režīmā 
(87. lpp.) 
 režīmā 
•