Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija 
¼ m
in [S
NE MODE
ode
$ mod
de
e
  
[MULTI ASPECT]
h audio 
ô,
and 
CE
]
h audio 
[MULTI. EXPO.]
cted pictures
When using the 
ver
 
con
sion lens
$ mo
in [SCENE MODE] 
 
Still pi
 
 
ctures with audio (when playing back audio)
  
Protected pictures
 
Motion pictures
 
Still pictures wit
Still pictures with audio 
Still pictures wit
Motion pictures
Prote
136 
VQT1T39 
 
 
  
• 
0, ,, /, ï, 4 an
CE
ODE] 
7 in [S
NE M
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
[ROTATE] 
(P107)
 
 
  
[MIN. SHTR SPEED] 
•  [A] režīmā 
(90. lpp.) 
•   [S] režīmā 
•  [M] režīmā 
•  [SCN] režīmā 
 režīmā 
• 
•  Ja ir iestatīts inteliģentais ISO 
[AUDIO REC.]  
•  Ja ir iestatīta fotografēšana, izmantojot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu 
(90. lpp.) 
•  Ja ir iestatīta fotografēšana, secīgi ierakstot trīs attēlus 
•  Ja ir iestatīts secīgu attēlu ierakstīšanas režīms 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
 režīmā 
• 
•  Ja [FILM MODE] ir iestatīta [MULTI FILM] iespēja 
•  MULTI EXPO.] iespējas laikā 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
[AF ASSIST LAMP]  
(90. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
 un 
 režīmā 
•  Izmantojot konversijas objektīvu 
[FLASH SYNCHRO]  
•  [SCN] režīmā 
(91. lpp.) 
 režīmā 
• 
[CONVERSION]  
•  Ja ir iestatīta [AF ASSIST LAMP] iespēja 
(92. lpp.) 
•  [SCENE MODE] iespējas 
režīmā 
Apskates tālummaiņa  
•  Kustīgi attēli; 
(43. lpp.) 
•  Nekustīgi attēli ar skaņu (atskaņojot skaņu) 
[TITLE EDIT]  
•  Noskatoties kustīgus attēlus 
(100. lpp.) 
•  Aizsargāti attēli 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
[TEXT STAMP]  
•  Attēli, kas ir ierakstīti bez laika iestatījuma 
(102. lpp.) 
•  Kustīgi attēli 
•  Nekustīgi attēli ar skaņu 
•  Attēli, kam ir uzdrukāts teksts, izmantojot [TEXT STAMP] iespēju 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
[RESIZE]  
•  Kustīgi attēli 
(103. lpp.) 
•  Nekustīgi attēli ar skaņu 
•  Attēli, kam ir uzdrukāts teksts, izmantojot [TEXT STAMP] iespēju 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā  
[TRIMMING]  
•  Kustīgi attēli 
(104. lpp.) 
•  Nekustīgi attēli ar skaņu 
•  Attēli, kam ir uzdrukāts teksts, izmantojot [TEXT STAMP] iespēju 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā  
[LEVELING] 
•  Kustīgi attēli 
(105. lpp.) 
•  Nekustīgi attēli ar skaņu 
•  Attēli, kam ir uzdrukāts teksts, izmantojot [TEXT STAMP] iespēju 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā  
[ASPECT CONV.]  
(106. lpp.) 
•  Attēli, kas ir uzņemti ar 
 vai 
 formātu 
•  Kustīgi attēli 
•  Nekustīgi attēli ar skaņu 
•  Attēli, kam uzdrukāts teksts, izmantojot [TEXT STAMP] iespēju 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā 
[ROTATE]  
•  Kustīgi attēli 
(107. lpp.) 
•  Aizsargāti attēli