Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
 
  
Papildu informācija
  
  
 
 
■ Funkcijas, ko nevar izmantot, lietojot komponenta kabeli 
[LCD MODE] / [HISTOGRAM] / [TITLE EDIT] / [TEXT STAMP] / [RESIZE] / [TRIMING] / 
[LEVELING] / [ASPECT CONV.] /  
[AUDIO DUB.] / [COPY] / [DPOF PRINT] iespējas [MULTI] iestatījums / [PROTECT] iespējas 
[MULTI] iestatījums / [DELETE MULTI] / nekustīgu attēlu pārveidošana kustīgos attēlos. 
    Kļūmju novēršana  
 
Vispirms izmēģiniet aprakstītās darbības (137. – 144. lpp.). 
•  Baterija nav ievietota pare i. (19. lpp.) 
iz
•  Baterija nav pietiekami uz dēta. 
•  Uzlādējiet bateriju. 
•  Vai [EXT. VIEWFINDER] (91. lpp.) iespēja ir iestatīta [ON] režīmā? 
→ Piespiediet [DISPLAY] taustiņu, lai pārslēgtos uz šķidro kristālu ekrānu. 
•  Vai ir aktivizēta [ECONOMY] režīma [AUTO LCD OFF] (28. lpp.) iespēja? 
→ Piespiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai atceltu šos režīmus. 
•  Baterija nav pietiekami uzlādēta. 
•  Uzlādējiet bateriju. 
  
 
Baterija un strāvas padeve 
•  Baterija nav pietiekami uzlādēta. 
•  Uzlādējiet bateriju. 
•  Ja pēc fotoaparāta lietošanas atstājat to ieslēgtu, baterijas enerģija tiks izlietota. 
→ Bieži izslēdziet fotoaparātu, izmantojot [ECONOMY] režīmu u.c. (28. lpp.) 
 
•  Vai baterijas temperatūra ir pārāk augsta vai zema? Tādā gadījumā baterijas uzlādēšana var notikt 
ilgāk nekā parasti vai tā var netikt pabeigta. 
•  Vai lādētāja un baterijas kontakti ir netīri? 
 
VQT1T39  
137
Mirgo [CHARGE] indikators. 
Fotoaparāts pēc ieslēgšanas tūlīt izslēdzas. 
Šķidro kristālu ekrāns izslēdzas, lai gan fotoaparāts ir ieslēgts. 
Ieslēdzot fotoaparātu, to nevar lietot 
Ja kļūmi neizdodas novērst, iespējams, to var izlabot, [SETUP] izvēlnē izvēloties [RESET] iespēju un 
pēc tam veicot fotografēšanu(29. lpp.).  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
[ROTATE DISP.]  
•  Vairāku attēlu attēlošana ekrānā 
(107. lpp.) 
•  Izmantojot [CALENDAR] attēlu noskatīšanās iespēju 
[FAVORITE] (108. lpp.) 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta [RAW] režīmā 
[DPOF PRINT] (108. lpp.) 
•  Ja ir iestatīta [RAW] iespēja 
[PRINT WITH DATE] 
•  Attēli, kam ir iestatīta [TEXT STAMP] iespēja 
[AUDIO DUB.] (111. lpp.) 
•  Kustīgi attēli 
•  Aizsargāti attēli 
•  Ja [QUALITY] iespēja ir iestatīta 
 vai 
 režīmā