Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija 
→ Noslaukiet netīrumus ar sausu drāniņu. 
Ierakstīšana 
Attēlu nevar ierakstīt. 
•  Vai [REC] / [PLAYBACK] selektorslēdzis ir iestatīts 
 stāvoklī? (31. lpp.) 
•  Režīmu izvēles disks ir iestatīts pareizā stāvoklī? 
•  Vai iebūvētajā atmiņā vai kartē ir pietiekami daudz vietas? 
→ Izdzēsiet nevajadzīgos attēlus, lai palielinātu brīvo atmiņu. (44. lpp.) 
Ierakstītais attēls ir blāvs. 
•  Attēls kļūst blāvs, ja uz objektīva ir netīrumi, piem., pirkstu nospiedumi. 
→ Ja objektīvs ir netīrs, ieslēdziet fotoaparātu, izbīdiet objektīva cilindru (13. lpp.) un uzmanīgi 
noslaukiet objektīva lēcu ar mīkstu drāniņu.
Attēla fons kļūst tumšs. 
•  Vai attēls tika fotografēts ar zibspuldzi no tuva attāluma, un tālummaiņas svira atradās tuvu [W] (1x) pozīcijai? 
  
 Nedaudz pietuviniet attēlu un tad fotografējiet. (40. lpp.) 
→ Vai fotogrāfija tika uzņemta, izmantojot skatu režīma [PIN HOLE] iespēju? 
 
Ierakstītais attēls ir pārāk gaišs vai tumšs. 
→ Pārbaudiet, vai ekspozīcija ir atbilstoši kompensēta. (53. lpp.) 
•  Ja [MIN. SHTR SPEED] ir iestatīts uz lielāku ātrumu, attēls var tikt padarīts tumšāks. 
→ Iestatiet [MIN. SHTR SPEED] uz mazāku ātrumu.
Vienlaikus tiek uzņemti divi vai trīs attēli. 
→ Skatu režīmā vai secīgu attēlu ierakstīšanas režīmā iestatiet automātiskās ekspozīcijas 
pielāgošanas iespēju (56. lpp.), trīs attēlu secīgu ierakstīšanas iespēju (55. lpp), [HI-SPEED BURST] 
 
 
Objekts nav pareizi fokusēts. 
•  Fokusēšanas diapazons ir atkarīgs no ierakstīšanas režīma. 
→ Iestatiet objekta attālumam atbilstošu režīmu. 
•  Objekts ir ārpus fotoaparāta fokusa diapazona. (34. lpp.) 
•  Ir fotoaparāta satricinājums vai objekts nedaudz kustas. (36. lpp.) 
Ierakstītais attēls ir neskaidrs. 
Attēla optiskās stabilizēšanas funkcija nedarbojas. 
→ Fotografējot attēlu tumšās vietās, aizvara ātrums kļūst lēns, tādēļ fotografējot ir ieteicams turēt 
fotoaparātu stingri ar abām rokām. (34. lpp.) 
→ Ja ir noregulēts lēns aizvara ātrums, fotografēšanai ieteicams izmantot taimeri. (52. lpp.) 
 
Nevar fotografēt, izmantojot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu / fotografēšanu, secīgi ierakstot 
trīs attēlus. 
•  Vai ierakstāmo attēlu skaits ir mazāks par diviem? 
 
Ierakstītais attēls ir neskaidrs. 
 
Attēlā ir redzami traucējumi. 
 
 
•  Vai ISO jutība ir augsta un aizvara ātrums ir lēns? 
 
(Iegādājoties fotoaparātu, ISO jutība ir iestatīta uz [AUTO], tādēļ, 
fotografējot telpās u.c., attēlos var parādīties traucējumi.) 
 
138 
VQT1T39