Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
  
  
Papildu informācija
→ Samaziniet ISO jutību. (80. lpp.) 
→ [FILM MODE] izvēlnē palieliniet [NOISE REDUCTION] iestatījumu vai samaziniet visu iespēju   
     iestatījumus, izņemot [NOISE REDUCTION], iestatījumus. (76. lpp.) 
→ Fotografējiet gaišās vietās. 
•  Vai skatu režīmā ir iestatīta [HIGH SENS.] vai [HI-SPEED BURST] iespēja? Tādā gadījumā 
nedaudz samazinās ierakstīto attēlu izšķirtspēja, jo apstrādē tiek izmantota liela jutība. Tā nav 
darbības kļūme. 
Ierakstāmā attēla spilgtums vai krāsas atšķiras no aktuālās ainas. 
 
•  Ierakstot attēlu dienasgaismas spuldzes apgaismojumā, spilgtums vai krāsas var mainīties, ja aizvara 
ātrums palielinās. Tas notiek dienas gaismas spuldzes tehnisko īpašību dēļ. Tā nav darbības kļūme. 
Fotografēšanas laikā šķidro kristālu ekrānā parādās sarkanīga vertikāla līnija 
(traips) 
•  Tas ir raksturīgi lādiņsaites matricai un parādās, ja objektam ir gaiša aļa. 
 d
  
Krāsas ap raipu var būt nevienmērīgas. Tā nav darbības kļūme. 
 t
e
 
 
Tas tiek i rakstīts kustīgos attēlos, bet netiek ierakstīts nekustīgos attēlos. 
•  Fotografē t attēlus, ieteicams nenovietot fotoaparātu tiešā saules 
jo
  
gaismā vai  tā spilgtā apgaismojumā. 
ci
  
Kustīgu attēlu ierakstīšana tiek pārtraukta pirms ierakstīšanas beigām. 
•  Vai jūs lietojat MultiMedia karti? Šī ierīce nav savietojama ar MultiMedia kartēm. 
→ Iestatot attēla kvalitāti uz [HD], [WVGA] vai [VGA
 ieteicams izmantot atmiņas kartes, kurām 
uz iepakojuma ir norāde, ka datu pārraides ātrums ir „10MB/s” vai lielāks. 
], ir
  
•  Atkarībā no atmiņas kartes veida ierakstīšanas var apstāties, pirms tā ir pabeigta. 
  
Dinamiskās sekošanas funkcija nedarbojas pareizi. 
 
 
•  Ja kāda objekta krāsa atšķiras no fona krāsas, nofiksējiet AF zonu pret atšķirīgo objekta krāsu. (85. 
lpp.) 
•  Atkarībā no tālummaiņas palielinājuma, objekts var izskatīties nedaudz izkropļots vai apmales var 
tikt iekrāsotas objektīva tehnisko īpašību dēļ. Turklāt arī attēla perifērija var izskatīties nedaudz 
kropļota, jo tiek pastiprināta perspektīva un izmantots plats leņķis. Tā nav darbības kļūme. 
VQT1T39  
139
Ierakstītais attēls ir izkropļots vai to aptver attēlā neesoša krāsa. 
 
Objektīvs 
Objektu neizdodas nofiksēt. (Nedarbojas AF sekošanas iespēja.) 
•  Vai [CONVERSION] iespēja (92. lpp.) ir iestatīta 
 režīmā?