Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija 
Šķidro kristālu ekrāns 
Šķidro kristālu ekrāns izslēdzas, kaut arī fotoaparāts ir ieslēgts. 
•  Ja [ECONOMY] izvēlnē ir izvēlēts [AUTO LCD OFF] (28. lpp.) iestatījums, šķidro kristālu 
ekrāns izslēdzas, un mirgo stāvokļa indikators. 
[Lietojot maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā nav iekļauts), tā nenotiek.] 
Ja atlikusī baterijas enerģijas jauda ir zema, zibspuldzes uzlādēšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. 
Tādēļ šķidro kristālu ekrāns izslēdzas uz ilgāku laiku.
Šķidro kristālu ekrāns uz brīdi kļūst gaišāks vai tumšāks. 
•  Tā notiek, piespiežot aizvara taustiņu līdz pusei, lai iestatītu diafragmas vērtību, un tas neietekmē 
ierakstītos attēlus. 
•  Tā notiek arī, ja mainās spilgtums, mainot fotoaparāta tālummaiņu vai pārvietojot fotoaparātu, kā arī 
fotoaparāta automātiskās diafragmas darbības dēļ. Tā nav darbības kļūme. 
Telpās šķidro kristālu ekrāns mirgo. 
•  Ieslēdzot fotoaparātu telpās ar dienasgaismas spuldžu apgaismojumu, šķidro kristālu ekrāns var 
dažas sekundes mirgot. Tā nav darbības kļūme. 
Šķidro kristālu ekrāns ir pārāk spilgts vai tumšs 
→ Noregulējiet ekrāna spilgtumu. (26. lpp.) 
•  Ir aktivizēta [POWER LCD] iespēja. (27. lpp.)
Šķidro kristālu ekrānā netiek parādīts attēls 
•  Vai [EXT. VIEWFINDER] iespēja (91. lpp.) ir 
iestatīta [ON] režīmā? 
Šķidro kristālu ekrānā parādās melni, sarkani, zili vai zaļi punkti 
•  Tā nav darbības kļūme. 
Šie pikseļi neietekmē ierakstītos attēlus. 
Šķidro kristālu ekrānā parādās traucējumi 
•  Tumšās vietās traucējumi var parādīties, lai saglabātu šķidro kristālu monitora spilgtumu. Tas 
neietekmē ierakstāmos attēlus. 
 
 
  
Zibspuldze 
Zibspuldze nedarbojas 
•  Vai zibspuldze ir atvērta? 
→ Atveriet zibspuldzi, pabīdot 
. (48. lpp.)  
•  Zibspuldze netiek aktivizēta, ja ir iestatīta automātiskās ekspozīcijas pielāgošana (54. lpp.) vai secīgu attēlu 
ierakstīšanas iespēja (54. lpp.). 
 
Zibspuldze tiek aktivizēta divas reizes 
•  Izvēloties sarkano acu efekta samazināšanas funkciju (48. lpp.), zibspuldze tiek aktivizēta divas 
reizes. 
•  Vai skatu režīmā zibspuldze ir iestatīta uz [FLASH BURST] (69. lpp.)? 
 
140 
VQT1T39