Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija
Noskatīšanās 
Noskatīšanās laikā attēli tiek pagriezti un parādīti nepareizā veidā 
 
•  [ROTATE DISP.] iespēja (107. lpp.) ir iestatīta [ON] režīmā. 
•  Jūs varat pagriezt attēlus, izmantojot [ROTATE] iespēju. (107. lpp.) 
Attēls netiek parādīts. 
•  Vai [REC] / [PLAYBACK] selektorslēdzis ir iestatīts 
stāvoklī? (42. lpp.) 
•  Vai iebūvētajā atmiņā vai kartē ir attēli? 
→ Ja karte nav ievietota, parādās ierīces atmiņā saglabātā informācija. Ja karte ir ievietota, parādās 
kartē saglabātā informācija. 
•  Vai attēla faila nosaukums tika mainīts, izmantojot personālo datoru? Tādā gadījumā ar šo ierīci to 
nevarēs noskatīties. 
 
Ierakstītie attēli netiek parādīti 
•  Vai noskat nās iespēja ir noregulēta uz [CATEGORY PLAY] vai [FAVORITE PLAY] režīmu? 
īša
 
 
→ Nomainiet režīmu uz [NORMAL PLAY]. (42. lpp.) 
Mapes vai faila numura vietā parādās [─] indikators, un ekrāns kļūst melns 
 
•  Vai tas ir nestandarta attēls, ar datoru rediģēts attēls vai ar citu digitālo fotoaparātu ierakstīts attēls? 
•  Vai uzreiz pēc attēla nofotografēšanas jūs izņēmāt bateriju vai ierakstījāt attēlu, kad baterijas jauda 
bija beigusies? 
→ Lai dzēstu iepriekš minētos attēlus, formatējiet datus. (30. lpp.) 
(Tiks izdzēsti arī citi attēli un tos nevarēs atgūt. Pirms formatēšanas pārliecinieties par tās 
nepieciešamību.) 
Attēlam kalendārās noskatīšanās režīmā tiek rādīts datums, kas atšķiras no 
patiesā ierakstīšanas datuma 
•  Vai fotoaparātā ir iestatīts pareizs laiks? (21. lpp.) 
•  Attēliem, kas ir rediģēti ar datoru, vai ierakstīti ar citu ierīci, kalendārās noskatīšanās režīmā 
redzamais datums var atšķirties no patiesā ierakstīšanas datuma. 
Ierakstītajā attēlā parādās ziepju burbuļiem līdzīgi punkti. 
•  Ja jūs fotografējat tumšā vietā vai iekštelpās ar zibspuldzi, attēlā var 
parādīties balti, apaļi punkti, kas ir radušies no zibspuldzes atspīduma 
pret putekļu daļiņām gaisā. Tā nav darbības kļūme. 
Raksturīgi, ka apaļo punktu daudzums un to izkārtojums katrā attēlā 
atšķiras. 
Ekrānā parādās paziņojums [THUMBNAIL IS DISPLAYED] (tiek rādīts sīktēls) 
•  Vai attēls ir ierakstīts ar citu ierīci? Ar citu ierīci ierakstītu attēlu kvalitāte var būt pasliktināta. 
VQT1T39  
141