Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija 
Kustīgos attēlos tiek ierakstīta klikšķoša skaņa 
•  Kustīgu attēlu ierakstīšanas laikā ierīce automātiski regulē diafragmu. Tādā gadījumā ir dzirdama 
klikšķoša skaņa, kas var tikt ierakstīta kustīgos attēlos. Tā nav darbības kļūme. 
 
 
Televizors, dators un printeris 
Attēls neparādās televizora ekrānā 
•  Vai fotoaparāts ir pareizi pievienots televizoram? 
→ Noregulējiet televizora ievades režīmu uz ārējās ievades režīmu. 
•  Ja fotoaparāts ir pievienots datoram vai printerim, izvade no [COMPONENT OUT] kontaktligzdas 
nav iespējama. 
→ Pievienojiet to tikai televizoram. 
 
Rādījumu zonas televizora ekrānā un fotoaparāta šķidro kristālu ekrānā atšķiras 
•  Atseviš m televizoru modeļiem rādījuma zona ir mazāka, līdz ar to attēla augšdaļa un apakšdaļa 
vai kreisā un labā mala attēla noskatīšanās laikā var tikt nogriezta. 
ķie
  
Televizorā nevar noskatīties kustīgus attēlus 
•  Vai jūs mēģināt noskatīties kustīgus attēlus, kad karte ir ievietota televizora kartes slotā? 
→ Pievienojiet fotoaparātu televizoram, izmantojot AV kabeli (iekļauts komplektā) vai komponenta 
kabeli (DMW-HDC2; komplektā nav iekļauts), un noskatieties kustīgos attēlus ar fotoaparātu. (119, 
121. lpp.) 
Televizora ekrānā neparādās viss attēls 
→ Pārbaudiet [TV ASPECT] iestatījumu. (29. lpp.) 
Attēlu nevar pārsūtīt, kad fotoaparāts ir pievienots personālajam datoram 
•  Vai fotoaparāts ir pareizi pievienots datoram? 
•  Vai dators atpazīst fotoaparātu? 
→ Iestatiet [USB MODE] iespēju uz [PC]. (29., 113. lpp.) 
Personālais dators neatpazīst karti (Iebūvētā atmiņa tiek atpazīta.) 
→ Atvienojiet USB pieslēgkabeli. Pievienojiet to vēlreiz, kad fotoaparātā ir 
ievietota karte. 
  
Attēlu nevar izdrukāt, kad fotoaparāts ir pievienots printerim 
•  Attēlus nevar izdrukāt ar printeri, kas neatbalsta PictBridge. 
→ Iestatiet [USB MODE] iespēju uz [PictBridge(PTP)]. (29., 115. lpp.) 
Izdrukājot attēlu, tā malas tiek nogrieztas 
→ Ja jūs izmantojat printeri ar malu dzēšanas funkciju vai ar funkciju, kas drukā attēlu bez kontūras, 
pirms attēlu drukāšanas atceliet šo funkciju. (Papildu informāciju skatīt printera lietošanas 
pamācībā.) 
→ Ja jūs pasūtat attēlus fotodarbnīcā, palūdziet, lai attēlus izdrukā tā, lai abas malas būtu redzams. 
 
142 
VQT1T39