Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu informācija
Papildu informācija 
Nejauši izvēlēta nesaprotama valoda 
  
•  Tumsā AF papildu apgaismojums (90. lpp.) iedegas sarkanā krāsā, lai būtu vieglāk fokusēt 
•  Izgaismošanas iespēja parāda piesātinātos laukumus. (27. lpp.) 
•  Vai [HIGHLIGHT] iespēja ir iestatīta [ON] režīmā?
•  Vai [REC] režīma izvēlnē [AF ASSIST LAMP] iespēja ir iestatīta uz [ON]? (90. lpp.) 
•  AF papildu apgaismojums neieslēdzas gaišā vietā.
•  Lietošanas laikā fotoaparāta korpuss var nedaudz uzsilt. Tas neietekmē fotoaparāta darbību un 
nepasliktina kvalitāti. 
 
•  Ja tālu maiņas darbības, fotoaparāta kustības, vai cita iemesla dēļ ir mainīts spilgtums, objektīvs 
var klikšķēt, un attēls ekrānā var krasi mainīties, tomēr ierakstītos attēlus tas neietekmē. Skaņa 
rodas, fotoaparātam automātiski noregulējot diafragmu. Tā nav darbības kļūme. 
m
  
•  Ja jūs nelietojat fotoaparātu ilgāku laiku, laika iestatījumi tiek dzēsti. 
→ Kad ekrānā parādās paziņojums [PLEASE SET THE CLOCK] (iestatiet pareizu laiku), iestatiet pareizu 
laiku atkārtoti. Ja pirms pareiza laika iestatīšanas jūs fotografējat attēlu, automātiski tiek veikti pulksteņa 
iestatījumi [0:00 0. 0. 0] (22. lpp.). 
•  Atkarībā no palielinājuma pakāpes ierakstītie attēli ir nedaudz kropļoti vai kontūras un citas zonas ir 
iekrāsotas. Tā nav darbības kļūme. 
•  Ja izmantojat papildu optisko tālummaiņu, netālu no [W] pozīcijas tāluma mainīšana uz brīdi 
apstāsies. Tā nav darbības kļūme. 
•  Veicot noteiktu darbību kopumu, attēli var tikt ierakstīti mapēs ar tādiem numuriem, kas atšķiras no 
tiem, kādi ir izmantoti iepriekš veiktās darbībās. (115. lpp.) 
 
VQT1T39  
143
Failu numuri netiek ierakstīti secīgi 
Tālummaiņa uzreiz apstājas 
Fotografējot attēlus un izmantojot tālummaiņu, attēli ir nedaudz izkropļoti, un 
laukos ap
 objektu ir redzamas krāsas, kas faktiski tur nav 
Laika iestatījumi ir dzēsti 
Objektīvs klikšķ 
Fotoaparāts uzsilst 
AF papildu apgaismojums neieslēdzas 
Noteikta attēla daļa mirgo melnā un baltā krāsā 
Ja aizvara taustiņu piespiež līdz pusei, dažreiz iedegas sarkans indikators 
→ Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, [SETUP] izvēlnē izvēlieties 
 ikonu un pēc tam izvēlieties 
 ikonu, lai iestatītu vajadzīgo valodu. (30. lpp.)