Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pirms lietošanas
Objektīva vāciņa / siksnas piestiprināšana 
■ Objektīva vāciņš 
•  Ja izslēdzat fotoaparātu, pārnēsājat to vai aplūkojat attēlus, uzlieciet objektīva vāciņu, lai aizsargātu 
objektīva lēcu.  
 
 1 .
 
  
 
Izvelciet auklu cauri objektīva vāciņa 
atverei. 
 
 
 2   
.
 
 
  
Izvelciet auklu cauri atverei uz 
fotoaparāta. 
 
 
 3   
.
 
 
 
Piestipriniet objektīva vāciņu. 
 
 
•  Noņemiet objektīva vāciņu, pirms pārslēdzat 
fotoaparātu ierakstīšanas režīmā. 
•  Ja ir pievienota objektīva vāciņa aukla, nelieciet un 
nesagrieziet to ap fotoaparātu.  
•  Nepazaudējiet objektīva vāciņu. 
 
■ Siksna 
•  Liet ot fotoaparātu, ir ieteicams piestiprināt siksnu, lai nodrošinātos, ka fotoaparāts netiks nomests. 
oj
 
 
 1  .
 
  
Izveriet siksnu cauri siksnas 
stiprinājuma vietai. 
 
VQT1T39  
15