Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pirms lietošanas 
 2  .
 
Izveriet siksnu cauri gredzenam, pēc 
tam cauri sprūdam un nostipriniet to. 
 
A: Izvelciet saiti uz āru divus vai vairāk centimetrus. 
•  Piestipriniet saiti fotoaparāta otrā pusē tā, lai siksna 
nebūtu sagriezusies. 
•  Pārbaudiet, vai siksna ir cieši piestiprināta 
fotoaparātam. 
•  Piestipriniet siksnu tā, lai ir redzams „LUMIX” 
logotips. 
 
  
16 
VQT1T39