Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Sagatavošana
     Bateriju uzlādēšana ar lādētāju 
 
•  Lietojiet tikai ierīcei paredzēto lādētāju un baterijas. 
•  Iegādājoties fotoaparātu, baterijas nav uzlādēta. Pirms fotoaparāta lietošanas uzlādējiet 
baterijas. 
•  Uzlādējiet bateriju, kad lādētājs atrodas telpās. 
•  Lādējiet baterijas temperatūrā no 10 °C līdz 35 °C (50 °F līdz 95 °F). (Bateriju temperatūrai ir jābūt 
tādai pašai.) 
 
 
 1  .
 
Ievietojiet bateriju lādētājā, ievērojot 
pareizo baterijas ievietošanas virzienu. 
 
 
 
 
 
Pievienojiet maiņstrāvas vadu.  
•  Maiņstrāvas vad  kontaktdakšu nevar pilnībā  
 2  . 
 
a
ievietot maiņstrāvas ieejas kontaktligzdā. Pēc  
 
 
maiņstrāvas vada kontaktdakša ievietošanas būs  
redzama sprauga, kā attēlots zīmējumā. 
•  Ja [CHARGE] indikators (A) izgaismojas zaļā krāsā, 
sākas uzlādēšana. 
 
 
 
 
 
Pēc uzlādēšanas beigām izņemiet  
 3  .
 
bateriju. 
 
•  Kad [CHARGE] indikators (A) nodziest  
(apmēram pēc 130 minūtēm), uzlādēšana ir  
pabeigta. 
 
 
 
•  Baterijas temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Baterijas uzlādēšanas laiks būs ilgāks nekā parasti, 
turklāt uzlādēšana var netikt pabeigta. 
 Ka
d mirgo lādēšanas [CHARGE] indikators
 
•  Lādētāja kontaktdakša vai baterijas kontakti ir netīri. Notīriet tos ar sausu drāniņu. 
 
Piezīmes 
•  Kad uzlādēšana ir pabeigta, noteikti atvienojiet maiņstrāvas elektrotīkla vadu no elektrības 
kontaktligzdas. 
•  Baterija uzsilst pēc tās lietošanas / uzlādēšanas vai uzlādēšanas laikā. Arī fotoaparāts uzsilst lietošanas 
laikā, taču tā nav fotoaparāta darbības kļūme. 
•  Ja pēc baterijas uzlādēšanas ilgu laiku to nelieto, baterija izlādēsies. 
•  Bateriju drīkst uzlādēt arī tad, ja tā nav pilnīgi izlādējusies, bet nav ieteicams bateriju pārāk bieži lādēt, 
ja tā ir gandrīz pilnībā uzlādēta. (Baterijai ir īpašības, kuru dēļ tiks samazināts tās darbības ilgums, un 
baterija ātrāk nolietosies.)