Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Sagatavošana 
•  Ja fotoaparāta darbības laiks būtiski samazinās pat pēc pilnīgas baterijas uzlādēšanas, visticamāk, 
baterijas ekspluatācijas laiks ir beidzies. Iegādājieties jaunu bateriju. 
•  Neatstājiet nekādus metāla priekšmetus (piemēram, saspraudes) strāvas kontaktdakšas 
tuvumā. Pretējā gadījumā īssavienojums var izraisīt aizdegšanos un/vai elektrošoku vai arī 
izraisīt fotoaparāta uzkaršanu. 
    Informācija par bateriju 
(uzlādēšana / ierakstāmo fotogrāfiju skaits) 
 
 
■ Baterijas indikators 
Baterijas atlikušā enerģijas līmeņa indikators ir redzams šķidro kristālu ekrānā. [Tas neparādās, ja 
fotoaparātu lieto ar maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā nav iekļauts).] 
 
 
 
 
•  Kad baterija ir gandrīz izlādējusies, indikators izgaismojas un mirgo sarkanā krāsā. (Kad šķidro 
kristālu ekrāns ir izslēgts, stāvokļa indikators mirgo.) Uzlādējiet bateriju vai nomainiet to pret 
pilnībā uzlādētu bateriju. 
■ Baterijas lietošanas ilgums
  
Ierakstāmo attēlu 
skaits
 
  
Aptuveni 380 
attēli
 
(Pēc CIPA standartiem normālā attēlu režīmā) 
 
Ierakstīš nas  
a
laiks
 
  
190 min. 
Aptuveni  
Ierakstīšanas apstākļi pēc CIPA standartiem 
•  CIPA ir saīsinājums no „Camera & Imaging Products Association”. 
•  Temperatūra: 23 °C (73,4 °F /mitrums: 50% , ja ir ieslēgts šķidro kristālu ekrāns.
*
 
•  Izmantojot Panasonic SD atmiņas karti (32MB). 
•  Izmantojot komplektā iekļauto bateriju. 
•  Ierakstīšana sākas 30 sekundes pēc fotoaparāta ieslēgšanas. (Ja attēla optiskās stabilizēšanas funkcija ir 
iestatīta [AUTO] režīmā.) 
•  Ierakstot vienu reizi ik pēc 30 sekundēm ar izgaismotu zibspuldzi katrā otrajā ierakstā. 
•  Tālummaiņas sviru pagriežot no Tele (telerežīma) uz Wide (platleņķa) režīmu vai otrādi katrā ierakstā. 
•  Izslēdzot fotoaparātu ik pēc desmit ierakstiem un nelietojot to, 
līdz nav samazinājusies baterijas temperatūra. 
 
Ierakstāmo attēlu skaits samazinās, ja tiek izmantots [Auto Power LCD] un [Power LCD] režīms. (27. lpp.)
Ierakstāmo attēlu skaits mainās atkarībā no ierakstīšanas intervāla laika. Ja ierakstīšanas intervāls 
tiek palielināts, samazinās ierakstāmo attēlu skaits. [Piem., veicot vienu ierakstīšanu divās minūtēs, 
ierakstāmo attēlu skaits samazinās apmēram līdz 95.] 
 
Aptuveni 360 min. 
Attēlu noskatīšanās laiks 
Ierakstāmo attēlu skaits un noskatīšanās laiks var mainīties atkarībā no darbības apstākļiem un 
baterijas uzglabāšanas apstākļiem. 
 
■ Uzlādēšana 
Ne vairāk kā aptuveni 130 min. 
Lādēšanas laiks 
      Uzlādēšanas ilgums un ierakstāmo attēlu skaits ar papildu akumulatoru 
      (CGA-S005E) ir tāds pats kā norādīts iepriekš.  
 
18 
VQT1T39