Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Sagatavošana 
Uzlādēšanas ilgums var nedaudz atšķirties atkarībā no baterijas atlikušās enerģijas daudzuma un 
uzlādēšanas vides apstākļiem. 
Kad uzlādēšana ir veiksmīgi pabeigta, [CHARGE] indikators izslēdzas. 
 
        Piezīmes 
•  Baterija var uzbriest, un tās darbības laiks samazinās proporcionāli lādēšanas reižu skaitam. Lai 
bateriju varētu ilgstoši lietot, iesakām neuzlādēt bateriju, pirms tā nav pilnībā izlādējusies. 
•  Zemas temperatūras apstākļos baterijas veiktspēja var tikt īslaicīgi traucēta, un tās darbības laiks var 
samazināties (piem., slēpojot / nodarbojoties ar snovbordu). 
Atmiņas kartes (komplektā neietilpst) / baterijas 
ievietošana un izņemšana  
•  Pārbaudiet, vai fotoaparāts ir izslēgts. 
•  Ieslēdziet zibspuldzi. 
•  Ieteicams izmantot Panasonic atmiņas 
karti. 
Pabīdiet atbrīvošanas sviru bultas norādītajā 
virzienā un atveriet atmiņas kartes / 
baterijas nodalījuma vāciņu. 
 1  .
 
•  Lietojiet tikai oriģinālās Panasonic baterijas (CGA-
S005E). 
•  Ja tiek izmantotas citas baterijas, mēs nevaram 
garantēt šo produktu kvalitāti. 
 
Baterija: ievietojiet pilnībā uzlādētu 
bateriju, pievēršot uzmanību tās virzienam. 
Pabīdiet sviru (
A) bultas virzienā, lai 
izņemtu bateriju. 
 2  .
 
 
Atmiņas karte: Piespiediet karti, līdz tā nofiksējas, 
pievēršot uzmanību ievietošanas virzienam. Lai 
izņemtu karti, piespiediet to, līdz atskan klikšķis, pēc 
tam izņemiet to virzienā uz augšu. 
(B): Nepieskarieties atmiņas kartes kontaktiem. 
•  Ja karte netiek pilnībā ievietota, tā var tikt sabojāta. 
 
VQT1T39  
19