Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
1.  Aizveriet atmiņas kartes / baterijas 
nodalījuma vāciņu. 
Sagatavošana 
2.  Pabīdiet atbrīvošanas sviru bultas 
norādītajā virzienā. 
 
•  Ja atmiņas kartes / baterijas nodalījumu nevar pilnībā 
aizvērt, izņemiet karti, pārbaudiet tās ievietošanas 
virzienu un ievietojiet karti vēlreiz. 
 
 
 
 3  .
 
 
        Piezīmes 
•  Pēc fotoaparāta lietošanas izņemiet bateriju. Glabājiet izņemto bateriju pārnēsāšanas ietvarā (iekļauts 
komplektā). 
•  Neizņemiet bateriju, pirms nav izslēdzies šķidro kristālu ekrāns un stāvokļa indikators (zaļā krāsā), jo tādā 
gadījumā fotoaparāta iestatījumi var netikt saglabāti. 
•  Komplektā iekļautā baterija ir paredzēta tikai fotoaparātam. Neizmantojiet to citām ierīcēm. 
•  Pir s kartes vai baterijas izņemšanas izslēdziet fotoaparātu, un nogaidiet, līdz stāvokļa indikators pilnībā 
izd est. (Pretējā gadījumā var rasties ierīces darbības traucējumi, tikt bojāta karte vai zaudēti dati.) 
m
zi
  
 
Informācija par ierīces iebūvēto atmiņu / karti 
  
 
Šī iekārta veic šādas darbības: 
•  Ja atmiņas karte nav ievietota: attēli tiek ierakstīti un tos var  
apskatīties iebūvētajā atmiņā; 
•  Ja atmiņas karte ir ievietota: attēli tiek ierakstīti un tos var  
apskatīties atmiņas kartē; 
•  Izmantojot iebūvēto atmiņu  
 (piek
s indikators
*
); 
ļuve
 
 
•  Izmantojot atmiņas karti  
 (piekļuves indikators
*
); 
Piekļuves indikators izgaismojas sarkanā krāsā, ja attēli tiek ierakstīti fotoaparāta iebūvētajā   
  atmiņā (vai atmiņas kartē). 
Iebūvētā atmiņa 
•  Atmiņas izmērs: aptuveni 50 MB 
•  Ierakstāmie kustību attēli: tikai QVGA (320 x 240 pikseļi) 
•  Iebūvētā atmiņa var tikt izmantota kā pagaidu saglabāšanas ierīce, ja izmantotā atmiņas karte ir 
pilna. 
•  Jūs varat iekopēt saglabātos attēlus kartē. (111. lpp.) 
•  Piekļuves laiks iebūvētajai atmiņai var būt ilgāks nekā piekļuves laiks atmiņas kartei. 
Atmiņas karte 
 
Ar šo ierīci var izmantot turpmāk norādītās atmiņas kartes. 
(Šīs atmiņas kartes turpmāk tekstā ir norādītas kā karte.) 
 
20 
VQT1T39