Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Sagatavošana 
 
[MODE] atskaņošanas režīma izvēlne 
(42., 93. –96. lpp.) 
 
 
Šī izvēlne ļauj iestatīt  
 
attēlu noskatīšanās veidu, 
piemēram, atskaņošanas  
 
vai slīdrādes funkcijas  
 
attēliem, kas ir saglabāti  
 
pie iecienītākajiem  
 
attēliem, jeb kā  
 
[FAVORITE]. 
 
 
       (A) [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzis 
 
[REC] (ierakstīšanas)  izvēlne (76. – 92. lpp.)
[PLAYBACK] režīma izvēlne (9. – 112. lpp.)
Šī izvēlne ļauj veikt 
ierakstīto attēlu 
pagriešanu, aizsardzību, 
griešanu vai DPOF 
iestatījumus u.c. 
Šī izvēlne ļauj iestatīt 
krāsas, jutību, attēla 
formātu, pikseļu skaitu un 
citas ierakstīto attēlu 
funkcijas. 
 
 
      [SETUP] (iestatīšanas) izvēlne (25. – 31.  
•  Šī izvēlne ļauj veikt laika iestatījumus, izvēlēties darbības skaņas toni 
un veikt citus iestatījumus, kas atvieglo darbību ar fotoaparātu. 
•  [SETUP] izvēlne var tikt iestatīta no [REC MODE] vai  
[PLAYBACK MODE]. 
 
■ Funkcijas, kas noteiktos apstākļos nevar tikt iestatītas vai nedarbosies
 
Fotoaparāta tehnisko rādītāju dēļ dažas funkcijas var nebūt iespējams iestatīt vai noteiktos apstākļos var 
nedarboties. Papildu informāciju skatīt 133. lpp. 
 
Izvēlnes iespēju iestatīšana 
Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā izvēlēties programmētā AE (automātiskās ekspozīcijas) režīma 
iestatījumus; šos iestatījumus var izmantot arī [PLAYBACK] un [SETUP] izvēlnēs. 
 
Piemērs: [AF MODE] iestatīšana no 
uz 
 programmētās AE režīmā. 
• 
 soļus var veikt arī, izmantojot kursorsviru. 
 
 
VQT1T39  
23