Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
 
Sagatavošana 
 
 
 
 1  .
 
Ieslēdziet fotoaparātu. 
OFF ON
 
(A)[MENU/SET] taustiņš 
(B) [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzis 
(C) Režīma izvēles disks 
 
 
 
 2  .
 
Pārslēdziet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi uz 
 un nospiediet [MODE] 
•  Izvēloties [PLAYBACK] režīma izvēlnes iestatījumus, 
noregulējiet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi uz 
un tālāk veiciet 4. solī aprakstītās darbības. 
 3  .
  Pagrieziet režīma izvēles disku 
pozīcijā.
 
 
Nospiediet [MENU/SET], lai attēlotu izvēlni.
 
 4  .
 
•  Izvēlnes ekrānus var pārslēgt no jebkuras izvēlnes  
 
iespējas, pagriežot tālummaiņas slēdzi. 
MENU
/SET
 
 
[SETUP] izvēlnes ieslēgšana 
1.  Nospiediet 
 taustiņu. 
 
 
 
 
2.  Nospiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos  
 5  .
 
24 
VQT1T39 
[SETUP] izvēlnes ikonu 
 
 
 
 
 
3.  Nospiediet 
taustiņu. 
•  Pēc tam izvēlieties izvēlnes iespēju un noregulējiet to. 
 
Nospiediet 
, lai izvēlētos [AF MODE]. 
•  Izvēlieties iespēju, kas atrodas pašā apakšā, un 
nospiediet ▼, lai piekļūtu otram ekrānam.