Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Sagatavošana 
 
 
 
 6  .
 
Nospiediet 
taustiņu. 
 
 
•  Atkarībā no iespējas, tās iestatījumi var neparādīties vai 
tie var tikt attēloti citādi. 
 
 
 
 7 .
 
 8  .
 
MENU
/SET
 
 9  .
 
Izmantojot ātro izvēlni, jūs varat ātri atrast dažādas funkcijas. 
•  Atsevišķas izvēlnes iespējas dažos režīmos var nebūt iespējams iestatīt. 
 1  .
 
Ierakstīšanas laikā nospiediet un pieturiet 
kursorsviru, līdz ekrānā parādās [Q.MENU]. 
 
 
Nospiediet ◄/▼/►/▲, lai izvēlētos izvēlnes  
iespēju un iestatījumus, pēc tam nospiediet 
[MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni. 
 
(A) Ekrānā tiek parādītas iestatāmās iespējas un iestatījumi. 
•  Nospiežot [DISPLAY] taustiņu, jūs varat iestatīt šādas 
iespējas: [WHITE BALANCE] (81. lpp.) / [AF MODE]. 
A
 2  .
 
Ja nepieciešams, veiciet šos iestatījumus. 
 
    Informācija par iestatījumu izvēlni 
 
[CLOCK SET], [AUTO REVIEW] un [ECONOMY] ir svarīgas iespējas. Pirms lietošanas pārbaudiet to 
iestatījumus. 
•  Inteliģentajā automātiskajā režīmā var iestatīt tikai [CLOCK SET], [WORLD TIME], [TRAVEL 
DATE], [BEEP] un [LANGUAGE]. 
Papildu informāciju par to, kā izvēlēties [SETUP] izvēlnes iestatījumus, skatīt 23. lpp. 
 
VQT1T39  
25
Ātrās izvēlnes lietošana 
Nospiediet
, lai izvēlētos 
 
 
 
 
 
 
Nospiediet [MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu.
 
 
 
 
 
Nospiediet [MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni.