Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Sagatavošana 
 
 
 
 
  
Datuma / laika iestatīšana 
 [CLOCK SET] (laika iestatīšana) 
•  Papildu informāciju skatīt 21. lpp. 
 
Iestatiet vietējo laiku savā dzīvesvietā un ceļojuma galamērķī. 
 
 [DESTINATION]: 
     [WORLD TIME]        Ceļojuma galamērķis 
        (pasaules laiks)
 
 
[HOME]: 
Dzīvesvieta
 
•  Papildu informāciju skatīt 75. lpp. 
Iestatiet izbraukšanas datumu un atgriešanās datumu. 
[TRAVEL S TUP] 
E
[OFF]/[SET]
 
[LOCATION  
]
[OFF]/[SET]
 
 [TRAVEL DATE] 
(ceļojuma datums) 
•  Papildu informāciju skatīt 73. lpp. 
Ar šo iespēju jūs varat iestatīt skaņas un aizvara skaļumu. 
         [SHUTTER VOL.]:          
 [BEEP LEVEL]: 
           (bez skaņas) 
 (bez skaņas) 
[BEEP] 
(skaņas signāls)
 
          (klusa skaņa) 
          ( skaļa skaņa)
 
 (klusa skaņa) 
 (skaļa skaņa) 
 
[BEEP TONE]: 
[SHUTTER TONE]: 
[  
]/[  
]/[  
] 
[  
]/[  
]/[  
] 
•  Ja fotoaparāts tiek pievienots televizoram, televizora skaļruņu skaļums nemainās. 
•  Papildu informāciju skatīt 62. lpp. 
•  Papildu informāciju par apskati skatīt 42. lpp. 
•  Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlni skatīt 42. lpp. 
26 
VQT1T39 
[MONITOR] 
Noregulējiet šķidro kristālu ekrāna spilgtumu, veicot 7 soļus. 
 
 
[Fn BUTTON SET] 
 
Piešķiriet   taustiņam [REC] režīma izvēlni. Ērtības labad ir iespējams 
saglabāt [REC] režīma izvēlni, ja tā tiek bieži lietota. 
[REVIEW] / [FILM MODE] / [SENSITIVITY] / [WHITE BALANCE] / 
[METERING MODE] / [AF MODE] / [I.EXPOSURE] 
(Tikai ierakstīšanas režīmā.)
 
 
 
[CUST. SET MEM.] 
 
Līdz četriem saglabātajiem iestatījumiem ir iespējams saglabāt kā pielāgotos 
iestatījumus.  
(Tikai ierakstīšanas režīmā.)
 
 [Volume] (skaļums)
 
Noregulējiet skaļruņa skaļumu jebkurā no 7 līmeņiem.