Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Sagatavošana
 
Šie izvēlnes iestatījumi ļauj vieglāk saskatīt šķidro kristālu ekrānu, ja 
atrodaties vietās ar spilgtu apgaismojumu. 
 
 
[OFF] 
 
  
 [AUTO POWER LCD]: 
[LCD MODE] 
• 
Šķidro kristālu ekrānā redzamo attēlu spilgtums tiek palielināts, tādēļ daži objekti ekrānā var izskatīties 
citādi. Tomēr šī funkcija neietekmē ierakstītos attēlus. 
• 
Pēc 30 sekundēm šķidro kristālu ekrāns automātiski tiek atiestatīts parastā spilgtumā, ja ierakstīšana notiek 
[Power LCD] režīmā. Lai šķidro kristālu ekrānu atkal padarītu spilgtāku, nospiediet jebkuru taustiņu. 
• 
Ja rādījumus šķidro kristālu ekrānā ir grūti saskatīt saules vai cita apgaismojuma dēļ, aizsedziet gaismu ar 
roku vai citu priekšmetu. 
• 
[Auto Power LCD] un [Power LCD] režīmos ierakstāmo attēlu skaits palielinās. 
 
•  Inteliģentajā automātiskajā režīmā [PATTERN] iestatījums ir noregulēts uz 
 
•  Ja parādās balti, piesātināti laukumi, mēs iesakām 
samazināt ekspozīcijas kompensāciju (53. lpp.), noņemt 
histogrammas rādījumus (47. lpp.) un pēc tam uzņemt 
attēlu vēlreiz. Tādējādi ir iespējams iegūt labākas 
kvalitātes attēlu. 
•  Balti, piesātināti laukumi var parādīties tad, ja, uzņemot 
attēlu ar zibspuldzi, attālums starp fotoaparātu un 
objektu ir pārāk mazs. 
Ja šādā gadījumā [HIGHLIGHT] iespēja ir iestatīta [ON] 
režīmā, laukums, kuru ir izgaismojusi zibspuldze, būs 
piesātinātāks un mirgos melnā un baltā krāsā.  
 
[ON]
[OFF]
  
VQT1T39  
27
 
 
[HIGHLIGHT] 
(gaismas efekts)
 
Kad ir aktivizēta automātiskās apskates vai apskates funkcija, parādās balts, 
piesātināts laukums, kas mirgo melnā un baltā krāsā. 
[OFF]/[ON] 
 
 
[HISTOGRAM] 
(histogramma)
 
Izmantojot šo iespēj
ūs varat iestatīt vai noņemt histogrammas 
u, j
rādījumus. (46. lpp.)
 
[OFF]/[ON] 
 
 
[GUIDE LINE] 
(vadlīniju modelis)
 
Iestatiet vadlīniju modeli, kas tiks attēlots, uzņemot attēlus. Iespējams arī 
izvēlēties, vai vēlaties, lai vadlīniju modeļa attēlošanas laikā tiktu attēlota 
ierakstīšanas informācija. (46. lpp.) 
[REC. INFO.]:
 
(ierakstīšanas info)
 
[OFF]/[ON] 
[PATTERN]:
 (modelis)
 
[ ]/[  ] 
(šķidro kristālu ekrāna 
režīms)
 
LCD
 
Spilgtums tiek noregulēts automātiski atkarībā no fotoaparāta apkārtējās vides 
gaišuma. 
 [POWER LCD]: 
Rādījumi šķidro kristālu ekrānā kļūst spilgtāki un labāk saskatāmi arī, fotografējot 
ārpus telpām.