Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Sagatavošana 
•  Ja mapes numurs sasniedz 999, tas nevar tikt atiestatīts. Iesakām saglabāt failus datorā vai citur un 
formatēt karti (30. lpp.). 
•  Lai atiestatītu mapes numuru uz 100, vispirms formatējiet fotoaparāta iebūvēto atmiņu vai karti, un 
pēc tam izmantojiet šo funkciju, lai atiestatītu failu numurus. 
Parādīsies mapes numura atiestatīšanas ekrāns. Izvēlieties [YES],lai atiestatītu mapes numuru. 
  
[REC] vai [SETUP] izvēlnes iestatījumi tiek atiestatīti sākotnējos 
 [RESET] 
(atjaunošana)
 
iestatījumos.
 
• 
Ja ierakstīšanas laikā tiek izvēlēts [RESET] iestatījums, vienlaicīgi tiek veikta arī darbība, kas atiestata 
objektīvu. Būs dzirdama objektīva darbības skaņa; tā ir normāla parādība un norāda par darbības kļūmi. 
• 
Ja tiek atiestatīta [SETUP] (iestatīšanas) izvēlne, tiek atiestatīti arī šādi iestatījumi. Turklāt, [FAVORITE] 
(iecienītāko attēlu) iespēja (108. lpp.) [PLAYBACK] (attēlu noskatīšanās) režīma izvēlnē tiek iestatīta uz 
[OFF], un [ROTATE DISP.] (ekrāna pagriešanas) iespēja (107. lpp.) tiek iestatīta uz [ON]. 
- Dzimšanas dienu un vārdu iestatījumi [BABY1] (bērnu fotografēšanas 1) / [BABY2] (bērnu fotografēšanas 2) 
  (67. lpp.) un [PET] (dzīvnieku fotografēšanas) (68. lpp.) skatu režīmā. 
- [CUST. SET MEM.] (pielāgoto iestatījumu atmiņas) iestatījumi (62. lpp.). 
- Ceļojuma datuma [TRAVEL DATE] iestatījumi. (Dienu skaits, kas ir atlicis līdz izlidošanas datumam,    
  atgriešanās datums, ceļojuma galamērķis.) (73. lpp.). 
-Pasaules laika [WORLD TIME] (75. lpp.) iestatījumi. Mapes numurs un laika iestatījumi netiek mainīti. 
 
  
 
  
•  Ja izvēlaties [PC], fotoaparāts tiek pievienots ar „USB Mass Storage” (USB lielapjoma atmiņas 
ierīci). 
•  Ja izvēlaties [PictBridge(PTP)], fotoaparāts tiek pievienots ar „PTP (attēlu pārraides protokols)” 
sakaru sistēmu. 
•  Iespēja darbosies tikai tad, ja būs pievienots AV kabelis. 
 
•  Iespēja darbosies tikai tad, ja būs pievienots AV kabelis. 
 
(VQT1T39  
29
 
Izvēlieties savam televizor  veidam atbilstošo iestatījumu. 
a
(tikai noskatīšanās režīmā)
 
  pievienojot 16:9 ekrāna televizoram; 
  
pievienojot 4:3 ekrāna televizoram.
 
[VIDEO OUT  
]
(video izeja)
 
Iestatiet, lai pielāgotos katras valsts televīzijas sistēmai. 
(Tikai apskates režīmā)
 
[NTSC]:  video izeja ir iestatīta NTSC sistēm . 
ā
[PAL]:  
video izeja ir iestatīta PAL sistēmā.
 
 
 
  
Izvēlieties USB sakaru sistēmu pirms vai pēc fotoaparāta pievienošanas 
personālajam datoram vai printerim ar USB pieslēgkabeli (iekļauts 
komplektā). 
 
[USB 
MODE] 
 [SELECT ON CONNECTION]: 
(USB režīms) 
Izvēlieties vai nu [PC] vai [PictBridge(PTP)], ja pievienojat 
 
fotoaparātu personālajam datoram vai printerim, kas atbalsta PictBridge
 [PictBridge(PTP)]: 
Veiciet iestatījumu pirms vai pēc fotoaparāta pievienošanas printerim, kas 
atbalsta PictBridge
 [PC]: Veiciet iestatījumu pirms vai pēc fotoaparāta pievienošanas 
personālajam datoram. 
 
 [TV ASPECT] 
(televizora formāts)