Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
  Pirms lietošanas 
  
 
Brīdinājumi par elektrotīkla vadu
Rūpējoties par savu drošību, lūdzu, rūpīgi 
izlasiet turpmāk sniegto informāciju. 
 
Drošības un ērtības labad šī ierīce ir aprīkota 
ar trīs kontaktu maiņstrāvas kontaktdakšu.  
Ierīces kontaktdakša ir aprīkota ar piecu 
ampēru drošinātāju. Ja drošinātāju ir 
nepieciešams nomainīt, pārliecinieties, ka tiek 
ievietots piecu ampēru drošinātājs, kuru ir 
apstiprinājusi ASTA vai BS1 atbilstoši 
BS1362. Pārbaudiet, vai uz drošinātāja ir 
ASTA zīme  
 vai BS1 zīme 
 
Ja kontaktdakšai ir noņemams drošinātāja 
vāciņš, pārbaudiet, vai pēc drošinātāja 
nomainīšanas tas ir uzlikts atpakaļ. 
Ja drošinātāja vāciņš ir pazudis, kontaktdakšu 
bez šī vāciņa lietot nedrīkst. Rezerves 
drošinātāja vāciņu var iegādāties pie vietējā 
Panasonic preču izplatītāja. 
 
 
 
 
UZMANĪBU! 
JA KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀ 
KONTAKTDAKŠA NAV PIEMĒROTA JŪSU 
MĀJAS ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAI, 
IZŅEMIET DROŠINĀTĀJU, NOGRIEZIET 
KONTAKTDAKŠU UN IZNĪCINIET TO 
DROŠĀ VEIDĀ. 
IEVIETOJOT NOGRIEZTO 
KONTAKTDAKŠU 13 AMPĒRU 
ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDĀ, PASTĀV 
BĪSTAMA ELEKTRISKĀ 
TRIECIENA BRIESMAS. 
 
 
Ja ir nepieciešams ievietot jaunu 
kontaktdakšu, lūdzu, ievērojiet zemāk 
norādītos vadu savienojumus. Ja rodas šaubas, 
vērsieties pie kvalificēta elektriķa. 
 
 SVARĪGI 
 
 
                (5 ampēri)
VQT1T39  
3
  A  zīmējums 
 
 
 B  zīmējums 
               Drošinātājs 
 
              
Drošinātājs 
                (5 ampēri) 
 
 
 
2.  Nomainiet drošinātāju un uzlieciet    
Drošinātāja 
   vāciņš 
 
 
 
 B  zīmējums 
  
 
 
 
 
 A  zīmējums 
     atpakaļ drošinātāja vāciņu. 
Elektrotīkla kabeļa vadu krāsa atbilst šādam 
kodam: 
zils: neitrāls, brūns: zem sprieguma. 
Šīs ierīces elektrotīkla kabeļa vadu krāsa var 
neatbilst krāsainajām zīmēm, kas norāda 
kontaktdakšas kontaktus, tādēļ rīkojieties šādi: 
zilais vads ir jāpievieno kontaktdakšas 
kontaktam, kas ir apzīmēts ar burtu N, vai ir 
melns vai zils; 
brūnais vads ir jāpievieno kontaktdakšas 
kontaktam, kas ir apzīmēts ar burtu L, vai ir brūns 
vai sarkans. 
 
BRĪDINĀJUMS: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ŠOS 
VADUS NEDRĪKST PIEVIENOT ZEMĒJUMA 
KONTAKTAM, KAS IR APZĪMĒTS AR BURTU E, 
ZEMĒJUMA SIMBOLU 
, VAI IR ZAĻĀ VAI 
ZAĻĀ / DZELTENĀ KRĀSĀ. 
KONTAKTDAKŠA NAV ŪDENSIZTURĪGA – 
UZGLABĀJIET TO 
SAUSUMĀ.
 
 Pirms lietošanas 
Noņemiet kontaktdakšas vāciņu. 
 Drošinātāja nomaiņa 
Drošinātāja novietojums ir atkarīgs no 
maiņstrāvas elektrotīkla kontaktdakšas veida (A 
un B zīm.). Pārbaudiet, kuram veidam 
elektrotīkla kontaktdakša atbilst, un veiciet 
turpmāk norādītās darbības. 
Zīmējumā redzamā kontaktdakša var atšķirties no 
komplektā iekļautās maiņstrāvas elektrotīkla 
kontaktdakšas. 
1. Ar skrūvgriezi atveriet drošinātāja vāciņu.