Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Sagatavošana 
 
Mainiet fokusa attāluma mērvienību. 
 
 
[m/ft] 
 
[m]: fokusa attālums tiek norādīts metros; 
[ft]: fokusa attālums tiek norādīts pēdās.
 
(fokusa attāluma 
mērvienība)
 
Iestatiet ekrānu, kas parādīsies, ja tiks izvēlēts skatu režīms. 
 
 
[SCENE MENU  
]
(skatu izvēlne)
 
[OFF]: Pašreiz izvēlētajā skatu režīmā parādās ierak īšanas ekrāns. 
st
[AUTO]: Parādās [SCENE MODE] izvēlnes ekrāns.
 
[VERSION DISP.] 
Ir iespējams pārbaudīt fotoaparāta programmaparatūras versiju.
(Versijas attēlošana)
 
 
Iebūvētā atmiņa vai atmiņas karte tiek formatēta.  
Formatēšana neatgriezeniski izdzēš visu informāciju, tādēļ pirms 
formatēšanas rūpīgi pārbaudiet visu informāciju.
 
[FORMAT] 
(formatēšana)
 
• 
Veicot formatēšanu, izmantojiet pietiekami uzlādētu bateriju vai elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; 
komplektā nav iekļauts). Formatēšanas laikā neizslēdziet fotoaparātu. 
• 
Ja fotoaparātā ir ievietota atmiņas karte, tiks formatēta tikai atmiņas karte. Lai veiktu iebūvētās atmiņas 
formatēšanu, izņemiet atmiņas karti. 
• 
Ja atmiņas karte ir formatēta ar personālo datoru vai citu ierīci, atkārtojiet kartes formatēšanu ar šo 
fotoaparātu. 
• 
Iebūvētās atmiņas formatēšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks nekā atmiņas kartes formatēšanai. 
• 
Ja iebūvēto atmiņu vai atmiņas karti neizdodas noformatēt, vērsieties tuvākajā servisa centrā. 
Izvēlieties ekrānā redzamo valodu. 
 
[ENGLISH] / [DEUTSCH] / [FRANÇAIS] / [ESPAÑOL] / 
[ITALIANO] / 
[LANGUAGE] 
 
(valoda) 
•  Ja nejauši iestatāt valodu, kuru nesaprotat, izvēlieties 
 no izvēlņu ikonām, lai iestatītu 
vajadzīgo valodu. 
 
  
30 
VQT1T39