Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Sagatavošana 
Izvēlieties, lai tiktu attēlotas [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.] 
 
iespējas vai fotoaparāta funkcijas.
 
[DEMO MODE] 
(demonstrācijas režīms)
 
[JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.] 
[AUTO DEMO]: 
fotoaparāta funkcijas tiek parādīts slīdrādes veidā
 
(A) Satricinājuma noteikšanas demonstrācija. 
A
(B) Kustību noteikšanas demonstrācija. 
• 
Apskates režīmā [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.] iespējas nevar 
parādīt. 
B
• 
Piespiediet [DISPLAY] taustiņu, lai aizvērtu [JITTER, SUBJ. MOVE 
DEMO.] iespēju.  
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu [AUTO DEMO] iespēju. 
• 
[JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.] ir aptuveni novērtējumi. 
• 
[AUTO DEMO] iespēju nevar noskatīties televizorā. 
 
Režīmu pārslēgšana 
    [REC] (ierakstīšanas) režīma izvēle 
 
Izvēloties [REC] režīmu, fotoaparātu var iestatīt inteliģentajā automātiskajā režīmā, kurā tiek izvēlēti 
optimālākie iestatījumi ierakstāmajam objektam un ierakstīšanas apstākļiem, vai skatu režīmā, ar kuru 
varat uzņemt attēlus, kas atbilst ierakstāmajiem skatiem. 
 
 1  .
 
Ieslēdziet fotoaparātu. 
(A) [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzis 
OFF  ON
 
 2  .
 
 
Pārslēdziet [REC]/[PLAYBACK] 
selektora sviru uz 
 
VQT1T39  
31