Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Sagatavošana 
 3  .
 
Pārslēdziet režīmu, pagriežot 
režīma izvēles disku. 
 
Izvēlētajam režīmam ir jāatrodas blakus ierīces 
sastāvdaļai (B). 
•  Grieziet režīma izvēles disku lēni un droši, 
lai iestatītu fotografēšanas režīmu. (Režīma 
izvēles disku var pagriezt pa 360
°.) 
Griežot režīma izvēles disku, šķidro kristālu 
ekrānā parādās ekrāns (C). 
 
A  S   M   C
1
C
2
P
SCN
PROGRAM  AE
  
 
■ Pamata ierakstīšanas režīmi
   
Programmētās AE režīms (34. lpp.) 
Objekti tiek ierakstīti, izmantojot noregulētos iestatījumus. 
 
Objekti tiek ierakstīti, izmantojot fotoaparāta automātiski noregulētos iestatījumus. 
 Inteliģentais automātiskais režīms (37. lpp.) 
■ Papildus ierakstīšanas režīmi 
   
Diafragmas prioritātes AE režīms (57. lpp.)
Aizvara ātrums tiek iestatīts automātiski, izmantojot jūsu iestatīto diafragmas vērtību. 
   
Aizvara prioritātes AE režīms (57. lpp.)
Diafragmas vērtība tiek iestatīta automātiski, izmantojot jūsu iestatīto aizvara ātrumu.
Manuālās ekspozīcijas pielāgošanas režīms (58. lpp.)
 
   
Ekspozīcija tiek noregulēta, izmantojot manuāli iestatīto diafragmas vērtību un aizvara 
ātrumu. 
 
 Ierakstīšanas režīms, izmantojot pielāgotos iestatījumus (63. lpp.)
Lietojiet šo režīmu, lai uzņemtu attēlus, izmantojot iepriekš saglabātos iestatījumus. 
 
Šajā režīmā jūs varat ierakstīt kustīgus attēlus ar skaņu. 
 Kustīgu attēlu režīms (72. lpp.) 
SCN
  Skatu režīms (64. lpp.) 
Izmantojot šo iespēju, jūs arat uzņemt attēlus, kas atbilst ierakstāmajam skatam. 
32 
VQT1T39