Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības 
 
 
Fotografēšana ar iecienītākajiem iestatījumiem  
 
 
( 
programmētas automātiskās ekspozīcijas (AE) režīms) 
Fotoaparāts automātiski noregulē aizvara ātrumu un diafragmas vērtību atbilstoši objekta spilgtumam. 
Izmantojot [REC] izvēlnes dažādos iestatījumus, jūs varat fotografēt attēlus ar lielāku brīvību. 
 
•  Ieslēdzot fotoaparātu (2), iedegas stāvokļa indikators (3). (Apmēram pēc vienas sekundes tas 
izdziest.) 
((1): aizvara taustiņš) 
 
 
 
 
 1 
 
Pabīdiet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi  
OFF ON
 pozīcijā.  
 
Pagrieziet režīma izvēles disku 
 2 .
 
 pozīcijā. 
• 
Pabīdiet fokusēšanas selektorslēdzi [AF] pozīcijā. 
• 
Lai fotografēšanas laikā mainītu šos iestatījumus, skatīt 
nodaļu „[REC] (ierakstīšanas) režīma izvēlnes lietošana”. 
(76. lpp.) 
Viegli satveriet fotoaparātu ar abām rokām, 
piespiediet augšdelmus pie sāniem un nostājieties tā, 
lai kājas būtu plecu platumā. 
 3  .
 
 
 
(A) AF papildu apgaismojums 
 
 4  .
 
Pavērsiet AF lauku pret punktu, kuru vēlaties 
fokusēt. 
 
 
Nospiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai fokusētu. 
• 
Ja objekta fokusēšana ir veikta, iedegas fokusa indikators 
(1) (zaļā) krāsā. 
• 
Ja tiek izmantota virziena noteikšanas funkcija, ap 
fotografējamā objekta seju parādās AF (automātiskā 
fokusa) laukums (2). Pretējā gadījumā AF laukums 
parādās objekta vietā, kas tiek fokusēta. 
• 
Fokusa diapazons ir no 50 cm (1,64 pēdas) līdz ∞. 
• 
Ja attēlus ir nepieciešams uzņemt tuvplānā, skatīt nodaļu 
„Tuvplāna attēlu fotografēšana” (51. lpp.). 
Nospiediet aizvara taustiņu līdz galam, lai 
fotografētu. 
•  Piekļuves indikators (20. lpp.) izgaismojas sarkanā 
krāsā, ja attēli tiek 
ierakstīti iebūvētajā atmiņā (vai atmiņas kartē). 
•  Veicot fotografēšanu, nelieciet pirkstus vai citus 
priekšmetus uz zibspuldzes vai AF papildu 
apgaismojuma. 
 5  .
 
 
 
 
 6  .
 
34 
VQT1T39