Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības 
•  Fotografējot tumšās vietās vai, ja ir fotoaparāta satricinājums. 
•  Ja fotoaparāts atrodas pārāk tuvu objektam vai, ja tiek uzņemts attēls ar vienlaicīgi tāliem un 
tuviem objektiem. 
Satricinājuma (fotoaparāta kustēšanās) novēršana 
 
Ja parādās satricinājuma brīdinājums 
, izmantojiet [STABILIZER] (attēla optiskās 
stabilizēšanas funkciju) (89. lpp.), statīvu vai taimeri (52. lpp.). 
•  Šādos gadījumos aizvara ātrums būs lēnāks. Turiet fotoaparātu nekustīgi no brīža, kad tiek nospiests 
aizvara taustiņš, līdz ekrānā parādās attēls. Ieteicams izmantot statīvu. 
– Slow sync./Red-eye reduction (palēninātajā sinhronajā / sarkano acu efekta samazināšanas režīmā);
– [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY], [PARTY], [CANDLE LIGHT], [STARRY SKY]  
   vai [FIREWORKS] režīmos (64. lpp.); 
– Ja aizvara ātrums ir samazināts, izmantojot [MIN. SHTR SPEED] iespēju. 
Virziena noteikšanas funkcija 
Ja fotografējat attēlus, turot fotoaparātu vertikāli, tie tiek parādīti vertikāli (pagriezti). (Ja [ROTATE 
DISP.] (107. lpp.) ir iestatīts [ON] režīmā.) 
•  Šī funkcija, iespējams, nedarbosies pareizi ar attēliem, kas ir fotografēti, pavēršot fotoaparātu uz 
augšu vai leju. 
 
Fokusa punkta paplašināšana kompozīcijas centrā (fokusa punkta attēlošana ekrānā) 
Fotoaparāta atmiņā tiek saglabāts fokusa punkts attēla ierakstīšanas laikā un to var paplašināt, 
izmantojot fokusa punktu par centru. 
Attēlu noskatīšanās laikā piespiediet [FOCUS] 
• 
Ja fokusa punkts attēla uzņemšanas laikā ir bijis malā, pēc fokusa  
paplašināšanas tas var neatrasties paplašinājuma centrā.  
• 
Informāciju par attēla tālummaiņu skatīt nodaļā „Apskates  
tālummaiņas izmantošana” (43. lpp.). 
• 
Ja pēc attēla tālummaiņas tiek piespiests [FOCUS], attēls tiek  
atiestatīts sākotnējā izmērā. 
• 
Veicot attēla tālummaiņu automātiskās apskates režīmā, fokusa punkts tiek 
paplašināts. 
• 
Turpmāk norādītos attēlus nav iespējams palielināt, jo tiem nav fokusa punkts: 
attēli, kas ir fotografēti, neizmantojot fokusu; 
attēli, kas ir fotografēti, izmantojot manuālo fokusu; 
attēli, kas ir fotografēti, izmantojot citu fotoaparātu. 
 
Programmas maiņa 
 
Programmētās AE (automātiskās ekspozīcijas) režīmā ir 
iespējams mainīt iepriekš iestatīto diafragmas vērtību un 
aizvara ātrumu, nemainot ekspozīciju. Šī iespēja tiek saukta 
par programmas maiņu. Programmētās AE režīmā jūs varat 
padarīt attēla fonu neskaidrāku, samazinot diafragmas vērtību 
vai fotografējot kustīgu objektu un samazinot aizvara ātrumu. 
6
F4.0   1/30
 
•  Līdz pusei piespiediet aizvara taustiņu un pēc tam, kamēr ekrānā tiek attēlota diafragmas vērtība un 
aizvara ātrums (aptuveni 10 sekundes), izmantojiet kursorsviru, lai veiktu programmas maiņu.  
•  Ja programmas maiņas funkcija ir aktivizēta, ekrānā parādās programmas maiņas indikators (A).  
 
36 
VQT1T39